Så skapar du konstruktiva klimatsamtal i vardagen!

Volontär & Aktivism

Idag på världsmiljödagen den 5 juni lanserar klimatprata.se nya verktyg för att möjliggöra konstruktiva klimatsamtal. Genom samtal kan vi förändra världen – och den förändringen börjar i vår vardag!

Nya klimatsamtal har kommit att ta plats i relation till corona. Samtal som fokuserar på hur vi ställer om istället för tillbaka, som exempelvis minskning av flygresor och växthusgasutsläpp. Eller samtal som lyfter hur krishanteringen av pandemin bör ses som en generalrepetition för den ekologiska krisen. Det uppstår också problematiska uppfattningar om klimatkrisen och pandemin – som att vi inte skulle ha råd att prioritera klimatet. Men det är precis tvärtom – vi har inte råd att skjuta fram omställningen. Klimatsamtalen som leder till handling måste bli fler.

Konstruktiva klimatsamtal bygger på tre principer

Idag på världsmiljödagen den 5 juni lanserar Vardagens Civilkurage genom projektet Klimatprata fler verktyg för att möjliggöra konstruktiva klimatsamtal i vår vardag. Konstruktiva klimatsamtal bygger på tre principer – erkännande av klimatkrisens extrema allvar, behovet av systemförändring och vikten av kollektiva lösningar, då det krävs massiv folklig organisering och aktivism om vi ska klara av att hantera krisen i tid.

Genom samtal tränger vi undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse för att istället skapa engagemang, handlingskraft och framtidens klimatrörelse

På klimatprata.se finns metoder och tekniker för hur vi hanterar svårigheter, problematiska uppfattningar och klimathärskartekniker som förekommer i klimatsamtal. Klimatprata lyfter också hur vi kan starta olika former av klimatsamtal i vår vardag, som existentiella, kunskapande, kritiska, visionära eller lösningsfokuserade. Genom samtal tränger vi undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse för att istället skapa engagemang, handlingskraft och framtidens klimatrörelse.

Skapa ekologiska normer

I nylanseringen av Klimatprata.se finns nu nya texter om hur vi skapar ekologiska normer samt hur vi gör en vardagsanalys vilket är ett verktyg som ger en bild av hur våra liv i större utsträckning kan bidra till insatser för klimatet, och hur vi kan använda våra personliga tillgångar och sammanhang för omställning.

Att få upp klimatkrisen högst upp på dagordningen, där den permanent hör hemma, kräver att vi lyfter ämnet om och om igen. Såklart kan samtal i sig inte minska utsläpp av växthusgaser eller förhindra skogsavverkning. Däremot kan de skapa förutsättningarna för att få till mer långtgående förändringar inom olika områden. Genom Klimatprata.se hoppas vi nu att miljoner nya konstruktiva klimatsamtal ska få ta plats – samtal som förändrar världen.

Tips för att skapa ett engagerat klimatsamtal

Att väcka engagemang och bjuda in till organisering vitt och brett är avgörande för att kunna hantera klimatkrisen, av det enkla skälet att vi behöver bli betydligt fler i klimatrörelsen! En bred rörelse är en förutsättning för de strukturella omställningar vi behöver genomföra.

 • Hitta någon du vill inleda ett klimatsamtal med, kan vara fysiskt eller digitalt
 • Ni kan till exempel utgå från någon av följande frågor:
  “Hur kan vi engagera oss på ett sätt som mest effektivt gynnar omställning?”
  “Vad kan vi göra som enskilda och vad kan vi göra kollektivt?”
  “Vad behöver vi för att bli (mer) aktiva i klimatrörelsen?”
 • Möjliga sätt att inleda ett klimatsamtal kan vara “Jag läste en bok om klimatkrisen...” eller “Vill du hänga med på en föreläsning om klimataktivism på lördag?” eller kanske “Vad tycker du är viktigast att göra för att hantera klimatkrisen?”
 • Uppmana varandra att starta klimatsamtal med personer som ni inte tror är intresserade av klimat eller miljöfrågor!
 • Här kan du läsa mer om engagerande klimatsamtal och möjliga avslut och återkopplingar.
 • Skulle du vilja delta i en praktisk träning i klimatsamtal och eko-civilkurage? Mejla vardagsklimatet@vardagenscivilkurage.se så berättar vi mer!

Om Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage är en ideell och politiskt obunden ungdomsorganisation. Vi tränar på praktiskt civilkurage. Det är genom att ingripa när vi möter orättvisor och förtryck som vi skapar möjligheter för mer demokratiska och jämlika samhällen.

Läs mer om Vardagens civilkurage!

Om projektet Klimatprata

Projektet erbjuder praktiskt träning på att prata klimat i våra vardagar samt utvecklar sidan klimatprata.se där vi tränar på att skapa konstruktiva klimatsamtal. Projektet har stöd av Arvsfonden och riktar sig till personer 15-25 år. Vi erbjuder träningar, metodutvecklar och utbildar klimatsamtalstränare.

Läs mer om Klimatprata!

Taggar

Klimat & miljö
Annons