Så står du upp för flickors rättigheter

Vietnam. Foto: Plan International.
Volontär & Aktivism

Under sin livstid kommer en av tre flickor i världen att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Flickor i åldern 5-14 år lägger minst 40 % mer tid på obetalt hushållsarbete än pojkar i samma ålder, vilket stjäl tid från skola, läxor och fritidsaktiviteter.

Den 11 oktober är det internationella flickdagen. Då synliggör vi flickors utsatthet och att världen inte är jämställd. Dagen instiftades av FN på initiativ av bland annat Plan International.

Här är tips på hur du kan stå upp för flickors rättigheter redan nu, på internationella flickdagen, och alla andra dagar.

  • Nominera till Flickapriset

Fram till den 3 september kan du vara med och påverka vem som får Plan International Sveriges Flickapris i år. Priset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa. Vem är din lokala jämställdhetskämpe? Känner du kanske en riktig eldsjäl?

Nominera nu

  • Bli Flickafadder

Varje dag tvingas 30 000 flickor gifta sig. Många blir gravida fastän de själva fortfarande är barn och får inte gå kvar i skolan. Som Flickafadder står du upp för flickors rättigheter världen över. Du bidrar till att flickor får gå i skolan och bestämma över sina egna kroppar och liv. Var med och förändra flickors framtid!

Bli Flickafadder

  • Prata om flickors rättigheter i skolan

Hur får man in globala perspektiv i undervisningen? Som lärare kan du ta hjälp av Plan International Sveriges skolmaterial på teman som barnäktenskap, våld och mens för att prata om barns rättigheter och jämställdhet – med barns och ungas röster i fokus.

Hitta materialet

  • Lyft flickors rättigheter i sociala medier

Det behövs fler som engagerar sig för att världen ska bli jämställd. Använda dina kanaler för att synliggöra flickors och unga kvinnors situation – och uppmana fler att stå upp för alla flickors rätt att bestämma över sin egen framtid!

  • Ställ krav på politiker

På lokal, regional och nationell nivå kan du försöka påverka politiker och makthavare för att vi ska få ett mer jämställt samhälle. Får unga tjejer höras? Får de vara med och fatta viktiga beslut? Vågar de framföra sina åsikter?

Tio punkter för att stärka flickors rättigheter

  • Läs på om flickors rättigheter

Ibland behövs det fakta för att förstå hur världen ser ut – och underlag för att kunna förklara för andra vilka problem och hinder som finns. Läs rapporter om hur utvecklingen för flickors rättigheter sett ut de senaste tio åren, om flickors utsatthet på nätet, ungas engagemang och hur tonårsflickor påverkas av kriser och konflikter

Lär dig mer

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter
Annons