Därför borde du bry dig om att stoppa könsstympning

Världen

200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen är könsstympade. Ingreppet är ett tecken på djupt rotad ojämställdhet och en extrem form av våld mot flickor. 

Könsstympning av flickor omfattar alla ingrepp som innebär att det kvinnliga könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, exempelvis att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet. 

Konsekvenserna är enorma för flickor och kvinnor runt om i världen. Det här är varför du borde bry dig om att stoppa könsstympning, enligt Plan International Sverige.

  • Könsstympning är ett brott mot flickors rättigheter

Att utrota könsstympning av flickor och kvinnor ingår i FN:s globala hållbarhetsmål som världens ledare har undertecknat. Plan International har varit delaktiga i arbetet för att stoppa könsstympning, exempelvis i Egypten, där man nyligen stärkte lagen mot könsstympning och vid dom riskerar upp till 20 år i fängelse.

I Somalia är det beräknat att 98 % av alla flickor har utsatts för könsstympning. Landet har nu tagit fram en lag som stärker barns och ungas rättigheter, Children's Act. Lagen är ett viktigt första steg mot att stoppa könstympningar i Somalia.

  • Könsstympning utförts nästan uteslutande på barn under 15 år

Könsstympning ses ofta som ett nödvändigt ingrepp för att en flicka ska bli kvinna, ett uttryck för renhet och en förutsättning för att hon ska kunna giftas bort. Ingreppen ses som en skadlig sedvänja, då det oftast grundas i sociala normer och traditioner. 

"Det är sällsynt att inte vara könsstympad här. Ostympade flickor hånas och förolämpas ofta. De kallas orena och avvisas ibland av sina kompisar. Att bryta tystnaden kring detta kan hjälpa till att hantera dessa problem." Detta säger Marie Rose, en av Plan Internationals volontärer. 

Det är sällsynt att inte vara könsstympad här. Ostympade flickor hånas och förolämpas ofta. De kallas orena och avvisas ibland av sina kompisar.

  • Om inget görs riskerar 3 miljoner flickor att könsstympas varje år

Utan handlingsplaner för stoppandet av könsstympning kommer ingreppet att fortsätta ske. Plan International arbetar aktivt med att stärka flickor med kunskap om sina rättigheter och skapa plattformar där flickor kan prata med varandra och få stöd av kunniga vuxna. Dessutom samarbetar organisationen med såväl familjer och skolor som lokala och religiösa ledare för att förändra de traditioner, attityder och beteenden som gör att flickor utsätts för könsstympning.

  • Riskerna är enorma

Trauma, infektioner, blödningar, kronisk smärta, komplikationer vid förlossing och ibland även död är alla risker med könsstympning. Utöver det kan komplikationerna i efterhand som svårigheter att kissa, cystor och infertilitet, leda till försämrad livskvalité. Långvarig psykisk ohälsa kan även förekomma från traumatiska upplevelser vid utförandet av könsstympning. 

  • Vi måste försvara flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar 

Nu när det är så många av oss som står upp för att stoppa könsstympning tycker jag inte längre det är pinsamt.

Barn och unga har rätt att höras och att vara delaktiga i beslut som beror dem. "The Uncut Girls Club” består av 50 flickor från Bona Zuria-distriktet i Etiopien och är ett initiativ som stöttas av Plan International. Flickornas mål är att utbilda, uppmana familjer att ändra syn på könsstympning och var en röst för flickor rättigheter i samhället.

En av flickorna i The Uncut Girls club är 13-åriga Alem. Hon säger: "Nu när det är så många av oss som står upp för att stoppa könsstympning tycker jag inte längre det är pinsamt. Nu vågar jag prata om vilka faror könsstympning av flickor innebär, till och med på marknaden eller i kyrkan." 

Läs mer och delta i kampen mot könsstympning hos Plan!

Taggar

Hälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter