av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Nytt fredsavtal i Afghanistan utan kvinnors deltagande

Kvinnor i Bagram, Afghanistan. Foto: UN Photo/Eric Kanalstein
Världen

Efter 18 år av väpnad konflikt i Afghanistan signerades i lördags ett fredsavtal mellan USA och talibanrörelsen. Avtalet innebär bland annat att 13 000 soldater under NATO och amerikansk flagg kommer att lämna landet inom 14 månader och att 5000 fängslade talibaner frisläpps.

IKFF Afghanistan välkomnar avtalet som ett möjligt steg i riktning mot fred och stabilitet i landet men i ett uttalande uttrycker de oro för det faktum att avtalet förhandlats fram helt utan inblandning av den afghanska regeringen eller civilsamhällets representanter. Därtill är det mycket oroande att inga kvinnor har inbjudits att delta vid förhandlingsbordet under de 18 månader som överläggningarna pågått i Doha. Dessutom innehåller avtalet inga referenser till kvinnors politiska representation eller situation i Afghanistan.

Redan under den första veckan efter att fredsavtalet skrevs under har förhoppningar om lugn och stabilitet grusats då ett flertal våldsamma attacker ägt rum, bland annat vid en minnesceremoni för en mördad ledare för den hazariska minoritetsgruppen. Den afghanska IKFF-sektionen menar att en hållbar fred i Afghanistan endast är möjligt om fredsprocessen inkluderar kvinnors och ungas röster.

Uttalande från IKFF Afghanistan:

"The peace deal between USA and Taliban has been designed without inclusion of Afghan government and Afghan people. We are concerned about some of the articles of the agreement which might give a set back to the achievements of the past 18 years by women. The recent statement by foreign secretary of USA mentioned that Afghan women’s right is an issue of intra-Afghan dialogue. Still, it’s not clear for us what the interpretation of Sharia rights for women is. We call upon our international allies and partners to provide support for Afghan women and closely monitor Taliban’s commitment to the peace deal."

Läs hela pressmeddelandet

Läs vårt blogginlägg från oktober 2019 ”Hållbar fred i Afghanistan kräver kvinnors deltagande”.

Taggar

Jämställdhet Krig & fred