Världen av Amnesty International

Afghanistan: Människorättsförsvarare under attack

Bild ur Amnestys rapport "Defenceless Defenders: Attacks on Afghanistan’s Human Rights Community".

Människorättsförsvarare i Afghanistan utsätts för hot, trakasserier och våld från både myndigheter och väpnade grupper, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Mot bakgrund av det eskalerande våldet i Afghanistan, där det högsta antalet civila dödsfall någonsin nåddes förra året och där förra månaden var den mest våldsamma på över än två år, har människorättsförsvarare och aktivister i hög grad ignorerats av den afghanska regeringen och det internationella samfundet.

I den kortare rapporten "Defenceless Defenders: Attacks on Afghanistan’s Human Rights Community" visar Amnesty hur den afghanska regeringen vid upprepade tillfällen inte har utrett attacker mot människorättsförsvarare, hur den anklagat dem för att ha hittat på anklagelser och även sagt till dem att beväpna sig för att försvara sig.

"Det internationella samfundet måste ta ett steg framåt"

- Det är en oerhört skrämmande tid att vara en människorättsförsvarare i Afghanistan. Förutom att de arbetar i en av de farligaste miljöerna får de utstå hot från både regeringen och väpnade grupper. Den afghanska regeringen har en skyldighet att respektera, skydda och stödja aktivister, att utreda hot och attacker mot dem, och se till att ansvariga ställs till svars, säger Omar Waraich, biträdande chef för Amnesty International i södra Asien.

Det är en oerhört skrämmande tid att vara en människorättsförsvarare i Afghanistan

- Här spelar det internationella samfundet en viktig roll. De har länge berömt de afghanska människorättsförsvararna för deras mod men har misslyckats med att erkänna deras insatser och effektivt stötta dem i denna allt svårare tid. Det internationella samfundet måste ta ett steg framåt och ge Afghanistans människorättsförsvarare det stöd de så desperat behöver.

I briefingen beskriver Amnesty hur människorättsförsvarare och aktivister har blivit hotade, trakasserade, beskjutna och till och med dödade i attacker som de afghanska myndigheterna har misslyckats med att utreda och åtala. Amnesty beskriver också hur även regeringen är ansvarig för trakasserier och hot mot människorättsförsvarare och aktivister.

Läs rapporten här

Taggar

Mänskliga rättigheter