Världen av ForumCiv

Nu är FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 igång!

Forum Syd är på plats när de Globala målen följs upp under FN:s politiska högnivåmöte om Agenda 2030.

Nu är FN:s politiska högnivåmöte (HLPF) för hållbar utveckling igång! Den 9-18 juli samlas FN:s medlemsstater, FN-organ, civilsamhället, forskare och företag i New York för att följa upp genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen.

Målen som står i fokus för årets möte är mål 4 om utbildning, 8 om anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt, 10 om ojämlikhet, 13 om klimat, 16 om fredliga och hållbara samhällen och mål 17 om partnerskap.

FN:s generalsekreterare António Guterres konstaterar i en rapport att framstegen har gjorts under de senaste fyra åren men att det går för långsamt för flera mål och delmål. De mest utsatta människorna och länderna fortsätter att drabbas hårdast och det globala gensvaret har inte varit tillräcklig ambitiöst hittills. Flera av målen kommer inte att nås om vi inte ökar ansträngningarna och takten.

Civilsamhället är starkt representerat

Forum Syds policyrådgivare Anna Blücher deltar på mötet.

"Civilsamhället har i många länder långt ifrån samma möjligheter att engagera sig i som vi har här"

- Jag kommer framförallt att delta i diskussionerna om minskad ojämlikhet, om fredliga och inkluderande samhällen och självklart om åtagandet om att ingen ska lämnas utanför. Jag kommer också att lyfta vikten av civilsamhällets inkludering i genomförandet och uppföljningen av Agenda 2030. Civilsamhället har i många länder långt ifrån samma möjligheter att engagera sig i som vi har här, säger Anna Blücher.

CONCORD Sverige, LSU, Naturskyddsföreningen och Life & Peace Institute representerar civilsamhället i Sveriges officiella delegation som leds av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Forum Syds medlemmar Svenska FN-förbundet, RFSL och IOGT International är också på plats tillsammans med flera svenska organisationer.

Hur ökar vi engagement för Leave no one behind?

Leave no one behind - att ingen ska lämnas utanför - är ett av de viktigaste åtagandena inom Agenda 2030. För att öka engagemanget krävs information och kommunikation. Forum Syd och Concord Sverige har därför tagit initiativ till att ta fram en visualisering av åtagandet. Det görs i samarbete med The New Division, som tagit fram ikonerna för mål och delmål i Agenda 2030.

Under HLPF bjuder Forum Syd och Concord Sverige in personer inom FN och civilsamhället för en gemensam diskussion om hur vi kan använda åtagandet att ’ingen ska lämnas utanför’ som utgångspunkt i opinionsbildning och dialog och hur en visualisering kan bidra till ökat engagemang.

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling
Annons