Plugga av Föreningen Ordfront

Digital kurs: Mänskliga rättigheter och demokrati

Kan en demokrati avskaffa mänskliga rättigheter? Finns det ett hot mot demokratin? Hur slår coronapandemin mot de mänskliga rättigheterna? Bör rasistisk organisering förbjudas?

I januari startar Ordfront en kurs i mänskliga rättigheter och demokrati. Ordfront har sedan starten 1969 jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter och har lång erfarenhet av att anordna kurser och seminarier. Med våra eminenta kursledare som har mångårig erfarenhet av att utbilda inom MR och demokrati, får du kunskap om vad mänskliga rättigheter är och hur de hänger ihop – eller inte – med demokrati, både som begrepp och i praktiken.

Vid varje kurstillfälle lyfts en specifik rättighet som kopplas till aktuella frågor, beslut och samtalsämnen. Kursen ger dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna. Kursen är interaktiv och samspelar med deltagarnas erfarenheter och frågor.

Inga förkunskaper behövs, alla är välkomna!

Kursens upplägg

Kursen hålls digitalt via Zoom, och består av 5 kurstillfällen à 3 timmar (med paus) över cirka 5 veckor på kvällstid, med start 25 januari 2021.

Kurstillfällen

 • Hur och var har demokrati och rättigheter uppstått? Om Demokratins och de mänskliga rättigheternas dramatiska historia. Har de ett gemensamt ursprung eller är demokrati och mänskliga rättigheter helt skilda saker? Kursledare: Leif Ericsson
   
 • Religionsfrihet, samvetsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet – vad betyder dessa rättigheter och hur uppstod de? Kan dessa rättigheter gå in i varandra och rent av kollidera, vad gäller då? Kursledare: Leif Ericsson
   
 • Är ordet lika fritt som tanken? Får en säga vad som helst och hänvisa till yttrandefriheten? Eller kan och bör vissa rättighetsutövningar begränsas – hur då? Om hatspråk, förbud mot rasistisk organisering och begränsningar som är ”nödvändiga i ett demokratiskt samhälle”. Kursledare: Anna Wigenmark
   
 • De värsta brotten och värsta förbrytarna. När brott mot mänskliga rättigheter leder till åtal för enskilda. Om den permanenta brottmålsdomstolen ICC och varför USA:s president Donald Trump inför sanktioner mot dess åklagare. Kursledare: Anna Wigenmark
   
 • Finns det ett hot mot demokratin? Kan en demokrati avskaffa sig själv? Kan en demokrati införa tortyr som förhörsmetod? Om demokrati som ideologi och styrelseskick, om folkvilja på bekostnad av enskildas rättigheter och om rättigheter som skydd mot repression? Kursledare: Anna Wigenmark och Leif Ericsson

Pris

För arbetsgivare: 1500 kr per person (inklusive moms)
För privatpersoner: 470 kr
Medlem i Ordfront? Då betalar du endast 300 kr.

Intresserad? Anmäl dig här!

Taggar

Kurser & utbildningar