Världen av Naturskyddsföreningen

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Klimatkrisen är akut och pågår i detta nu. Om vi ska kunna undvika de värsta konsekvenserna måste användningen av fossila bränslen upphöra snarast möjligt. Trots det söker Preem tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi Preemraff i Lysekil.

Om deras planer blir verklighet blir Preemraff den enskilda anläggning som släpper ut mest koldioxid i landet. En utbyggnad skulle göra det mycket svårt att nå de svenska klimatmålen.

Därför har Naturskyddsföreningen överklagat mark- och miljödomstolens dom om tillstånd till utbyggnationen av Preemraff i Lysekil. Naturskyddsföreningen var på plats under slutförhandlingarna i Lysekil och argumenterade för att stoppa satsningen.Tack vare påtryckningar från allmänheten, miljöorganisationer och myndigheter kommer regeringen att ha sista ordet om huruvida Preemraff får bygga ut eller inte, efter det att domstolen lämnat sitt yttrande. Var med och kräv att regeringen säger nej till utbyggnaden av Preemraff i Lysekil.

Mark- och miljööverdomstolen sa ja till Preemraff, eftersom miljöbalkens klimatregler är ganska dåligt utvecklade. Eftersom regeringen, som fattar det slutgiltiga beslutet, måste ta hänsyn till klimatmålen och klimatmålen, har de ännu fler skäl att neka utbyggnaden. Ju fler vi är som ställer krav på ett tydligt nej till utbyggnaden av Preemraff i Lysekil desto större är chansen att politikerna lyssnar!

Du kan hjälpa till

Taggar

Klimat & miljö
Annons