Karriärworkshop: Bli framtidens handläggare i biståndsbranschen!

Jobba

Vända papper eller föra utvecklingen framåt – vad innebär det att jobba som handläggare? Hur tacklas maktbalanserna mellan den som ger och den som får biståndspengar? Vad har experterna för tips till dig som vill jobba med biståndsförmedling i framtiden?

Handläggare är en vanlig titel bland de som jobbar med utvecklingssamarbete, men det kan vara svårt att få koll på vad de faktiskt gör om dagarna. Därför bjuder Globalportalen in erfarna handläggare från tre av Sveriges största bistånds- och civilsamhällesorganisationer för att prata om hur de jobbar, vilka utmaningar de möter i sitt arbete och vad de har för tips till unga personer som vill in i branschen!

Den här interaktiva workshopen riktar sig till dig som är nyfiken på att jobba med bistånd, oavsett om du är student eller i början av ditt arbetsliv. Du kommer få en inblick i hur det är att jobba med handläggning på en biståndsorganisation och möjlighet att knyta kontakter och diskutera tillsammans med handläggare från ForumCiv, Olof Palmes Internationella Center och Svenska Afghanistankommittén.

Workshopen avslutas med att de inbjudna gästerna delar med sig av sina bästa karriärtips och du får chansen att ställa frågor!

Medverkande

Zahra Sheikh Ahmed, ForumCiv

Otto Widmark, Olof Palmes Internationella Center

Enayatullah Adel, Svenska Afghanistankommittén

Elin Gidlöf, Svalorna Indien Bangladesh

Det kommer även finnas möjlighet att träffa och ställa frågor till några av panelmedlemmarnas kollegor. 

Praktiska detaljer

Workshopen sker digitalt via Zoom. Länken för att delta skickas ut dagen innan.

Anmäl dig via Eventbrite!

Taggar

Bistånd & utveckling