Världen av Svenska FN-förbundet

Högsäsong för könsstympning

Sadiya Abubakar och hennes familj i Etiopien. Foto: UNFPA

Sommarlovet innebär inte lek och glädje för alla barn. Tvärtom är just sommaren högsäsong för kvinnlig könsstympning. Sadiya Abubakar är en av alla de flickor som könsstympats. Efter tio års lidande blev hon hjälpt av en operation. 

Såväl barnäktenskap som kvinnlig könsstympning är allvarliga kränkningar av flickors mänskliga rättigheter, men de är också djupt rotade traditioner i många samhällen, bland annat i Östafrika. När FN arbetar mot könsstympning är man därför noga med att involvera nyckelaktörer som äldre, religiösa ledare och hälsosektorn som kan bidra till bestående förändring. Genom samtal och utbildning höjs kunskapsnivån och fler får förståelse för det lidande som könsstympning för med sig. En viktig lärdom är att könsstympning inte har sin grund i någon religion.

Fyra miljoner flickor utsätts varje år

Varje år får omkring fyra miljoner flickor i världen sina yttre könsorgan brutalt bortskurna. Sommaren är en tid då antalet kvinnliga könsstympningar ökar. I norra Etiopien bidrar Svenska FN-förbundets projekt Flicka till att finansiera ett förebyggande FN-program mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Det regionala kontoret för kvinnor, barn och unga fungerar som spindel i nätet. Vid sidan av traditionellt inflytelserika aktörer finns unga med i form av dialoggrupper, klubbar och skolkampanjer. Unga i norra Etiopien betraktas som en stark resurs och som en aktör som kan förändra attityder och därmed rädda kommande generationer undan denna skadliga tradition.

En viktig lärdom är att könsstympning inte har sin grund i någon religion.

Hjälp finns att få

Till de som har fått konkret hjälp hör flickan Sadiya Abubakar som vid tio års ålder tillsammans med sin mamma sökte sjukhushjälp för sina besvär. Sadiya utsattes för infibulation, som är den mest omfattande varianten av könsstympning, när hon var bara sju dagar gammal. Infibulation innebär att hela det yttre och inre könsorganet samt klitoris skärs bort.

I hela sitt unga liv har Sadiya haft problem att kissa – ett av många besvär till följd av ingreppet. Vid en operation vid Barbara May-sjukhuset i staden Mille öppnades hennes könsorgan vilket gör att hon nu kan kissa normalt och inte behöver lida som hon gjorde före operationen.

FN:s befolkningsfond UNFPA uppskattar att omkring 10 000 flickor har sluppit könsstympning och barnäktenskap tack vare Svenska FN-förbundets stöd till projektet i norra Etiopien.

Taggar

Hälsa Jämställdhet