av Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundets ABC-kurser

Plugga

Svenska FN-förbundets kurskoncept FN-ABC består av heldagskurser i tre nivåer som med olika infallsvinklar berör FN:s verksamhet.

Efter kursdagen har du tillgodogjort dig kunskaper som är motsvarande de nivåer i utbildningsprogrammen som beskrivs nedan. Intyg erhålls. Nu är 2018-års kurser planerade. Hitta den kurs som passar dig bäst här.

För aktuell information om vilka kurser som är på gång och anmälan, kolla FN-förbundets hemsida!

A-kurs: grundläggande kunskap om FN

A-kursen ger grundläggande kunskap om FN:s historia, organisationens huvudsakliga uppgifter och exempel på hur FN arbetar i en svår konflikt. Hur uppkom FN och hur arbetar organisationen i fält? Vi diskuterar läget i världen och aktuella FN-frågor. Du får också tips på hur du engagerar dig i den egna FN-föreningen, ungdomssektionen eller FN-skolan.

B-kurs: fördjupning inom FN:s huvudområden

B-kurserna erbjuds inom FN:s tre huvudsakliga verksamhetsområden.

Fred och säkerhet: Kursen fokuserar på delar av FN:s och FN-förbundets arbete inom fred, säkerhet och nedrustning. Du kommer lära dig mer om mänsklig säkerhet och FN-principen skyldighet att skydda, minröjning och flickor och kvinnors roll i konflikter. Vi kommer även gå igenom hur FN:s fredsinsatser ser ut och Sveriges stöd till dem, inklusive ett djupdyk i konflikten i Mali och FN:s arbete i landet.

Utveckling: Kursen utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Du kommer lära dig mer om globalt utvecklingsarbete och få en djupare insikt i FN:s fältarbete i Etiopien (utifrån förbundets projekt Flicka och Skolmat). Behovet av utveckling och fattigdomsbekämpning är fortsatt stort i världen. Hur kan Agenda 2030 bidra till socialt, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling för alla världens människor?

Mänskliga rättigheter: Kursen inleds med en översikt av FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Vilka är de mänskliga rättigheterna och varför lyfter FN fram just dessa? Vi diskuterar skillnaden mellan resolutioner, deklarationer och konventioner och fortsätter kursdagen med en workshop om hur Sverige granskas av FN och diskuterar sedan tillsammans hur väl Sverige följer konventionen mot rasism.

C-kurs: studiebesök i New York eller Genève

Vill du besöka fler FN-organ, diskutera med FN-tjänstemän och träffa organisationer som dagligen arbetar med FN-systemet i Genève eller New York? Vi arrangerar varje år en möjlighet att få en unik inblick i FN-systemet.

För aktuell information om vilka kurser som är på gång och anmälan, kolla FN-förbundets hemsida!

Taggar

Kurser & utbildningar Bistånd & utveckling