Kampanj

Flicka

Jämställdhet är en mänsklig rättighet men verkligheten ser annorlunda ut. Hela 70 procent av världens fattiga är flickor och kvinnor. 

Varje dag nekas flickor skolgång, tvingas in i barnäktenskap, utsätts för könsstympning, våld och övergrepp - fruktansvärda kränkningar som pågår på många håll i världen.

Diskriminering av flickor och unga kvinnor sårar inte bara de som drabbas, utan skadar hela samhället. Svenska FN-förbundet vet att när flickor får tillgång till utbildning och stöd, så påverkas samhället i en positiv riktning. För alla.

Att satsa på flickor är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Svenska FN-förbundet vill därför med projektet Flicka belysa och öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och genom Insamlingsstiftelsen FN-fonden, samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.

Stöd projektet Flicka

I många länder får flickor inte vara just flickor. Genom att stödja FN-förbundets projekt Flicka kan vi ge världens flickor en bättre chans – tillsammans kan vi göra skillnad.

Engagera dig - Du behövs i arbetet med flickors rättigheter!

FN-förbundet är en medlemsorganisation där du kan engagera dig för våra projekt. Även på egen hand finns det mycket du kan göra.

  1. Bli medlem och engagera dig i en förening! Lokala föreningar kan till exempel arrangera föreläsningar, utställningar eller insamlingar för att sprida information och samla in pengar till flickaprojektet. 
  2. Engagera dig via sociala medier! Gilla facebooksidan Stoppa Barnäktenskap och dela budskapet där med dina vänner. På instagram och twitter använder vi #stoppabarnaktenskap.
  3. Engagera din skola

Taggar

Jämställdhet