Guide: Så söker du till Diplomatprogrammet

Så söker du till Diplomatprogrammet. Foto: Åke E:son Lindman/Sveriges Fastighetsverk
Jobba

Funderar du på att söka till Diplomatprogrammet? Är du osäker på vad som krävs för att bli antagen? Eller undrar du hur det är att arbeta som diplomat? Vi har samlat massa tips för att hjälpa dig att lyckas med din ansökan.

Genom Diplomatprogrammet blir runt 20-25 personer anställda på Utrikesdepartementet, där det ingår att arbeta både i Stockholm och utomlands på ambassad.

Globalportalen bjöd in tre diplomater till en karriärworkshop för att prata om Diplomatprogrammet, vad som krävs för att bli antagen och hur det är att arbeta som diplomat.

  • Helene Reitberger, kansliråd på personalenheten, Utrikesdepartementet

  • Jonatan Klum Stelander, Afrikaenheten, Utrikesdepartementet

  • Nilofar Saidi, Mellanöstern- och Nordafrikaenheten på Utrikesdepartementet, Utrikesdepartementet

Vilken utbildning ska jag ha?

De flesta sökande har en bakgrund inom statsvetenskap, juridik, ekonomi eller journalistik. Men inget hindrar att personer med andra bakgrunder söker. Det viktiga är att man har ett intresse och kunskap om svensk inrikes- och utrikespolitik.

Nilofar har en master inom offentlig förvaltning. Innan hon sökte till Diplomatprogrammet så jobbade hon både inom offentlig och privat verksamhet. Hon var alltid intresserad av Diplomatprogrammet, men ville först prova på att jobba med annat. Hon jobbade bland annat på svenska FN-representationen i New York i flera år. Nilofars tips är att man inte måste söka direkt efter examen, prova först att jobba med annat och se vad du trivs med för arbetsuppgifter. Det går alltid att söka till programmet senare i karriären.

Jonatan hade en policies masterexamen och gjorde praktik på ambassaden i Washington D.C under studierna. Där fick han insyn till vad för sorts uppgifter man har på ambassad och fick även känna på Utrikesdepartmentet (UD) som arbetsgivare. Efter examen sökte han ett vikariat på UD i Stockholm som han arbetade på under tiden han ansökte. Jonatan blev först placerad på ambassaden i New Delhi och jobbar nu på Afrikaenheten. Jonatans tips är att prova på att jobba på UD, antingen på ambassad eller i Stockholm för att känna av om man trivs med uppgifterna.

Vad menas med utlandserfarenhet?

Ett av kraven är att ha bott, studerat eller praktiserat utomlands. Enligt Helene ska det handla om minst 6 månader. Man kan ha en variation av erfarenhet. Det som Utrikesdepartementet bedömer är relevansen av utlandsvistelsen och landets kontext.

  • Mindre relevanta jobb kan vara meriterande beroende på landets kontext. Har du till exempel jobbat eller gjort en utbytestermin i ett land som präglas av konflikt, fattigdom eller klimatförändringar? Det kan vara mycket meriterande för att arbeta som diplomat!
  • Erfarenheten behöver inte vara från vuxenålder. Har du till exempel växt upp i ett land vars kontext är mycket annorlunda från Sverige så kan det vara meriterande.
  • UD vill rekrytera personal som kan arbeta i länder med relativt krävande levnadsförhållanden. Reflektera innan du ansöker om du är tror att yrket passar dig.

Påverkar det min ansökan om jag har varit politiskt engagerad innan?

Nej. Du behöver inte ha varit politiskt neutral för att bli antagen till programmet. Däremot anställs du som en opartisk tjänsteman vilket betyder att du jobbar för den sittande regeringen.

Vilken nivå på språk behövs?

Konkurrensen är hög och det kan vara bra att tänka på att inom de språk som många kan, exempelvis franska och spanska, krävs det minst C1 nivå. Inom ovanligare språk som ryska och mandarin kan B2 nivå vara tillräckligt.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Alla som uppfyller de grundläggande kraven går vidare till digitala tester. Sedan görs ett andra urval baserat på CV, personligt brev och meriter. De valda kandidaterna får sedan göra ett skriftligt prov på plats i Stockholm. Efter det skriftliga provet får runt 50 kandidater komma till assessment center, där man får göra tester, genomföra intervjuer, och slutligen träffa antagningsnämnden.

Tänk på det här inför din ansökan

  • Du måste kunna uppvisa ditt examensbevis och körkort för manuell växellåda vid ansökningstillfället. Det går alltså inte att söka under tiden man studerar eller planerar att ta körkort.
  • Alla kandidater måste ha god kunskap i någon av de sex språken. Andra språk är meriterande, men uppfyller inte de grundläggande kraven.
  • Gick du inte vidare? Prova igen! Följ upp med ansvarig och fråga vad som gick dåligt, då har du tid att jobba på det innan nästa ansökningsperiod. Du kan söka till Diplomatprogrammet hur många gånger du vill.
  • Du behöver inte förbereda dig inför testerna, men försök att hålla koll på svenska och internationella nyheter som du har användning för i dina uppsatser. Kolla igenom gamla prov på UD:s hemsida för att få en känsla för frågorna.

Så är det att gå Diplomatprogrammet

När man blir anställd placeras man på en enhet i Stockholm. Parallellt går du även en utbildning. Syftet är att du ska få erfarenheter, nätverka, och lära dig om hur svensk utrikespolitik och förvaltning fungerar. Fördelen tycker Nilofar är att man hela tiden får tillfälle att reflektera över det man lär sig och tillämpa det i praktiken på sin enhet. Nackdelen kan vara att många upplever att det är stressigt att gå programmet samtidigt som man jobbar.

Efter tre år i Stockholm blir du sedan placerad vid någon av Sveriges utlandsmyndigheter.

Vad styr min utlandsstationering?

Vilken placering man får styrs av myndighetens behov. När du blir anställd har du förflyttningsplikt. Det betyder i praktiken att du måste tjänstgöra utomlands in princip vart som helst. Du kan därför inte tacka nej till den plats du har blivit tilldelad.

Vad har man för uppgifter på Utrikesdepartementet?

Nyanställda diplomater arbetar som generalister. Du förväntas kunna arbeta med olika politiska frågor och kontexter. Du får arbeta med olika typer av uppgifter, stora som små. Verksamhetens behov styr ofta till var du blir erbjuden en tjänst. Har du tidigare erfarenhet från en region kan du bli placerad på en enhet som arbetar med en annan region.

Vad har man för arbetsuppgifter på svensk ambassad?

Arbetsuppgifterna på ambassad kan variera beroende på storleken och kontext. Jonatan jobbade som politisk rapportör där han följde den politiska utvecklingen i Indien, men även Sri Lanka och Maldiverna. Arbetet handlade om att skapa relationer och rapportera om de frågor som ambassaden arbetar med. I New Delhi är ambassaden stor med flera anställda. På mindre ambassader får man ofta jobba mer som generalist, med en större variation av arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Vad händer om jag eller min partner får barn under tiden?

Om du eller din partner får barn under tiden du går programmet i Sverige så får du föräldraledighet precis som vilken anställning som helst. Är du utomlands har du rätt att vara ledig i 6 månader. Vill man vara ledig längre än så måste man avbryta tjänsten.

Vad får jag för lön?

När du blir antagen blir du anställd i en junior roll vilket påverkar din lönesättning. UD tar hänsyn till tidigare arbetslivserfarenhet, men lönespannet ligger runt 30 till 35 tusen i månaden. När man väl har börjat jobba så finns det god chans för löneutveckling.

Taggar

Jobb & karriär Kurser & utbildningar
Annons