6 sätt att skaffa sig utlandserfarenhet

Foto: Unsplash / Max van den Oetelaar
Jobba

Drömmer du om att gå diplomatprogrammet, arbeta inom FN eller med internationellt utvecklingssamarbete? Då är det viktigt att skaffa sig utlandserfarenhet redan tidigt i karriären. Globalportalen berättar om vilka möjligheter du har!

Ett hett (och ofta återkommande) tips till den som drömmer om en internationell karriär är att skaffa sig utlandserfarenhet. Men varför är det så viktigt?

När du arbetar eller praktiserar utomlands så får du kunskaper som du har nytta av i ditt kommande arbetsliv. Du får erfarenhet av att leva utanför Sverige vilket breddar din kulturella förståelse. Och du blir välbekant med målgrupper, frågeställningar och kontexter du vill jobba med. 

Olika sätt att skaffa sig utlandserfarenhet

  • Praktisera utomlands inom civilsamhället

Att göra utlandspraktik är en unik möjlighet att skaffa sig internationell kompetens på plats i ett utvecklingsland. Många organisationer erbjuder möjligheten att praktisera utomlands. Det vanligaste är att praktiken sker inom ramen för utvecklingsarbete, demokrati, miljö eller mänskliga rättigheter.

Läs mer om utlandspraktik

  • Praktisera på de svenska ambassaderna

Är du extra intresserad av utrikespolitik? Då kan du söka praktikplatser på de svenska ambassaderna och konsulaten runt om i världen. Kanske vid FN-representationerna i New York och Genève eller vid Sveriges ambassader i Mexiko, Indien eller Uganda?

Läs mer om praktik på ambassad

  • Gör en Minor Field Study

Är du i slutet av din utbildning och intresserad av att göra en fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland? Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program för dig som vill samla in material till din uppsats eller ditt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden!

Läs mer om MFS

Svenska ambassaden i New Delhi. Foto: Åke E:son Lindman
  • Arbeta som fredsobservatör

Kristna Fredsrörelsen driver fredstjänstprogrammet, som skapar handlingsutrymme för människorättsförsvarare i Latinamerika genom metoden internationell medföljning. För att bli fredsobservatör behöver du kunna spanska och vara intresserad av mänskliga rättigheter och fredsbyggande.

Läs mer om att vara fredsobservatör

  • Bli följeslagare i Palestina och Israel

Ekumeniska följeslagarprogrammet vill bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten i Palestina och Israel. De utbildar och skickar ut följeslagare på tremånadersuppdrag till Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Deras uppgift är att bidra till större säkerhet, trygghet och handlingsutrymme.

Läs mer om följeslagarprogrammet

Fredsobservatör i Chiapas, Mexiko. Foto: SweFOR Mexico
  • Bli UN Volunteer!

Är du mellan 18 och 28 år kan du söka till FN:s ungdomsvolontärprogram. Genom programmet får du möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor och humanitära insatser på något av FN:s organ. Kontrakten brukar vara på ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Den som blir antagen får ett ekonomiskt stöd som täcker ens resor och levnadskostnader.

Läs mer om UN Volunteer!

Har du fler tips som passar i vår lista? Eller vill du berätta om hur du själv gick till väga för att skaffa dig utlandserfarenheter? Hör av dig!

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling Mänskliga rättigheter