Gör allt våld mot barn straffbart i Sverige

Foto: Unicef Sverige.
Volontär & Aktivism

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att skyddas från alla former av våld. Skriv under UNICEF Sveriges krav och hjälp oss att sätta press på politikerna.

För 40 år sedan var Sverige först i världen med att förbjuda barnaga. Men trots det skyddas inte barn från alla former av våld som de utsätts för i hemmet.

Vissa former av våld mot barn räknas idag inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som att tvingas bevittna våld i hemmet, och att utsättas för hot och trakasserier.

Allt våld mot barn måste förbjudas och bli straffbart enligt lag.

Agera

Skriv under vårt krav och hjälp oss att sätta press på politikerna!

Tack för ditt stöd! Läs mer om UNICEFs krav för att stoppa våld mot barn​

Taggar

Mänskliga rättigheter