nyhet av Diakonia

Fem sätt som Diakonia kämpar mot fattigdom

Den här familjen har fått del av humanitärt stöd i Burkina Faso. "Min dotter har fått tillbaka sin normalvikt nu, och tack Gode Gud, även sitt leende", berättar hennes mamma.

Samtidigt som fattigdomen halverats sedan 1990 så ser vi nu en oroande trend att hungern i världen återigen ökar. Klimatförändringar och extremt väder är en av orsakerna. I de globala målen har världens ledare skrivit under på att världen ska vara fri från fattigdom och hunger till år 2030, men för att nå det måste den nuvarande negativa trenden vändas!

– Att hungern ökar trots att fattigdomen har minskat är väldigt oroande, speciellt eftersom den värsta hungern drabbar de mest sårbara grupperna i samhället. Särskilt drabbade är flickor och kvinnor då de genom patriarkala strukturer fortfarande hålls ute från rätten att äga och att delta politiskt. Vi är dock övertygade om att detta går att vända genom våra samarbetsorganisationers kunskap, engagemang och vilja att förändra världen, säger Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia.

Ett helhetstänk behövs för att minska fattigdom

Diakonia arbetar varje dag tillsammans med organisationer runt hela världen för att ge människor möjlighet till ett värdigt liv. Nu berättar vi om fem saker som Diakonia gör för att fattigdomen ska minska.

  • Stärker kvinnor

Om kvinnor har lika mycket makt som män i ett samhälle har de också samma förutsättningar för att till exempel äga mark, tjäna pengar och delta i det politiska samtalet. Eftersom 70 procent av världens fattiga är kvinnor, minskar fattigdomen i världen i takt med att kvinnor får mer makt över sina egna liv. Läs om Nandani som tagit makten över sitt liv i Sri Lanka, trots många utmaningar.

  • Jobbar för att alla ska känna till sina rättigheter

Bara den som vet vad hen har rätt till kan kämpa för det. Det handlar om allt ifrån att få bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp till att få lov att äga land och att ha politiskt inflytande. Läs om Reina Chinchero och Marta Dubiri Cali i Bolivia som bryter tystnaden som radioreportrar.

  • Höjer folks röster

För att kunna påverka måste du höras. Människors röst är starkare, därför jobbar Diakonia mycket med att se till att människor kan organisera sig och på så vis stärka sin politiska röst. Läs om Manak Soun och Simorn Y som kämpat för rätten till sin mark i Kambodja.

  • Bygger skydd mot kriser

Kriser drabbar de allra fattigaste och mest utsatta hårdast, oavsett om det gäller väpnade konflikter, översvämningar eller stormar. Genom att stärka människors förmåga att stå emot kriser – det kan handla om att ha bättre hus, att odla på ett sätt som står pall för torkan eller att ha bra varningssystem – minskar också risken för att de ska förlora allt när krisen slår till. Fariha Ahmed Hussein är en av de som gjort detta i Somalia.

  • Bygger fred

Fred är inte bara frånvaron av krig eller organiserat våld. Det är att ha möjlighet att leva ett värdigt liv utan ständig rädsla för att våld eller konflikter ska blossa upp. I en fredlig miljö är det möjligt att ta sig ur fattigdom. Guillermo Medina Ortiz har inte bara tagit sig ur kriget, nu bygger han nya möjligheter för ungdomar i Colombia.

Taggar

Bistånd & utveckling
Annons