Engagera dig för mångfald – delta i ett mentorprogram!

Foto: Mitt Livs Val.
Volontär & Aktivism

Som mentor jobbar du aktivt för att uppnå ett samhälle där alla människor deltar på lika villkor. Du kommer dessutom träffa nya vänner och ta med dig värdefulla erfarenheter in i ditt framtida yrkesliv.

Många organisationer letar efter volontärer till sina mentorskapsprogram. Men vad innebär det att vara mentor och varför är det en bra engagemangsform?

Vi har frågat Mollie Wellander, programansvarig på Mitt Livs Val. De har verksamhet i Göteborg och Stockholm och riktar sig till unga mellan 16 och 23 som är nya i Sverige. Målet är att nyanlända ungdomar ska få samma möjligheter som inrikes födda att utbilda sig och delta i samhället.

Hitta lediga volontäruppdrag!

Ungdomsdeltagare och mentorer som deltar i Mitt Livs Vals programverksamhet.

Hej Mollie! Vad innebär det att vara mentor?

I våra program får studenter från universitet och högskolor möjligheten att engagera sig som studentmentorer och förebilder för unga nyanlända. Syftet med mentorskapet är att stärka ungdomarnas studiemotivation och sin tro på sig själva och sin framtid – och samtidigt inspirera till fortsatta studier efter gymnasiet.

Du kan engagera dig som personlig studentmentor till en eller två ungdomsadepter i vårt mentorprogram som stäcker sig över en termin, eller i ett gruppmentorskap inom vårt kortare studiemotiverande program som pågår under en månad.

”Jag tycker det är en jättebra program eftersom man kommer få mycket motivation och inspiration att vilja plugga vidare. Jag tycker ni gör ett bra jobb för oss ungdomar, jag är tacksam att ni finns”

– Anonym deltagare

Varför behövs mentorprogram?

Det finns många vinster med mentorprogram – både på individ- och samhällsnivå. De unga deltagarna får via våra mentorprogram och mötet med studentmentorerna vägledning, motivation och kunskaper för att röra sig framåt mot sina studie- och yrkesmål. Samtidigt får de ett utökat socialt kapital och nätverk som är en viktig nyckel i att motverka socialt utanförskap bland just unga nyanlända.

På samhällsnivå bidrar våra mentorprogram till ökad mångfald och inkludering inom högre utbildning och på arbetsmarknaden, samt till ett bredare samhällsdeltagande och en större social jämlikhet.

Vad brukar de som deltar och har en mentor tycka?

Vi utvärderar våra program noga varje termin för att se effekterna av programmen och vilken skillnad det gjort för deltagarna. Här är några av resultaten:

  • 91 % av ungdomarna upplever en ökad studiemotivation
  • 98 % av ungdomarna upplever ett utökat socialt nätverk
  • 93 % av ungdomarna upplever en ökad självkänsla och framtidstro

”När jag gick programmet, så fick jag inspiration att studera vidare när jag pratade med studenterna från universitet och högskola. Programmet förändrade min framtid! Nu har jag en större tanke om vad jag vill göra i framtiden – plugga på universitet och bli politiker.”

– Hashmatullah Nabizode, ungdomsdeltagare 2022.

Vad får de som är mentorer ut av programmet?

Som studentmentor får du med dig värdefulla perspektiv och kunskaper om mångfald, inkludering och målgruppen unga nyanlända. Att vara mentor är ett enkelt sätt att göra stor skillnad. Du får också chansen att utveckla färdigheter och egenskaper som du kan ha nytta av i ditt studie- och arbetsliv: pedagogiska förmågor, coachning, vägledning, och ledarskap. Mentoruppdrag är en meriterande erfarenhet att ha på sitt CV.

Läs mer på Mitt Livs Vals hemsida!

Taggar

Volontär & utbyten
Annons