Världen av Läkare Utan Gränser

Covid-19 kräver ökad europeisk solidaritet

Läkare Utan Gränser kräver att EU:s medlemsländer visar solidaritet över gränserna i takt med att allt fler smittas av det nya coronaviruset covid-19 i Europa, som nu utgör centrum för pandemin. Viktig medicinsk skyddsutrustning, som ansiktsmasker, måste omgående distribueras till de områden där behoven är mest akuta.  

Vi stöttar sedan förra veckan fyra sjukhus i utbrottets mittpunkt i Italien och ser där en stor brist på personlig skyddsutrustning, vilket gör att sjukvårdsanställda är mycket utsatta för smitta. Bristen på skyddsutrustning underblåser epidemin och hindrar den medicinska personalens möjlighet att rädda liv.

Närmare 1 700 sjukvårdsanställda – åtta procent av det totala antalet fall av covid-19 i Italien – har smittats när de outtröttligt vårdat allvarligt sjuka patienter i behov av specialiserad intensivvård under längre tid.

– Även på högteknologiska europeiska sjukhus ser vi hur den medicinska personalen är överbelastade och tvingas ta emot upp till 80 ambulanser om dagen, samtidigt som bristen på skyddsutrustning gör att risken för att smittas är stor. En del läkare tvingas bära samma ansiktsmask i tolv timmar, säger Claudia Lodesani, ordförande för Läkare Utan Gränser i Italien, som också är ansvarig för organisationens insats kring covid-19 i landet.

– Vi får nya rop på hjälp varje dag, det gäller både personal och utrustning. Om inte skyddsutrustningen ökar kommer fler och fler sjukvårdsanställda bli sjuka, vilket i sin tur leder till att tillgången till vård minskar, att nya kluster av fall uppstår och att insatserna mot sjukdomen försvagas.

I det nuvarande krisläget kan inget land hantera eller producera det material de behöver på egen hand. Medlemsländerna måste skyndsamt implementera de solidariska mekanismer som EU har infört och resurser måste delas så att de platser där pandemin härjar som värst prioriteras.

– I nuläget är det Italien som är i mest akut behov av skyddsutrustning för att skydda sjukvårdspersonalen, men om inom några veckor kan det handla om andra länder. Utöver ökad produktion måste regeringar i Europa säkerställa att utrustning kan skickas till de största oroshärdarna, säger Brice de le Vingne som är ansvarig för vår arbetsgrupp för covid-19 i Bryssel.

– Samtidigt riskerar hot om att stänga gränser att stoppa flödet av utrustning och personal till de mest drabbade områdena.

Samarbete för att skydda personal

Vi kräver att stater samarbetar för att undvika lagerhållning av de tillgängliga förråden. Istället måste hjälp erbjudas över gränser för att skydda medicinsk personal som står i främsta ledet i kampen mot viruset.

– Viruset bryr sig inte om några gränser och på samma sätt måste solidariteten sträcka sig över nationsgränserna, säger Brice de le Vingne. Covid-19 fortsätter att spridas. Utan gemensamma kraftansträngningar för att hantera pandemins epicentrum kommer vartenda land att möta samma utmaningar.

Sjukhusens kapacitet och möjlighet att vårda patienter måste stärkas. Dessutom måste de folkhälsoåtgärder främjas som vid tidigare utbrott av infektionssjukdomar visat sig effektiva. Det inkluderar smittspårning för att hitta andra som kan vara utsatta för smittorisk, testning, isolering av patienter, isolering av kontakter till smittade personer, mobilisering av allmänheten för att förhindra vidare smittspridning, samt strikt prioritering av patienter med milda respektive allvarliga symptom på sjukhusen.

På individnivå gäller det att följa de allmänna hygienråden och hålla socialt avstånd för att därigenom bidra till att plana ut den epidemiska kurvan, undvika överfulla sjukhus och bevara möjligheten att få vård.

Allt detta är nödvändigt för att få kontroll på epidemin och minimera antalet dödsfall, både när det gäller patienter med covid-19 och alla andra skadade och sjuka patienter i behov av vård.

Mer information om våra insatser mot covid-19, och vårt arbete för att säkerställa tillgången till sjukvård i våra projekt runt om i världen, finns här.
 

Taggar

Hälsa
Annons