av Läkare Utan Gränser

Covid-19: Hjälp på väg till drabbad provins i Iran

Vårt team lastar medicinsk utrustning som ska skickas till Isfahan, Iran. Foto: Brigitte Rossotti / Läkare utan Gränser
Världen

Vi har skickat ett akutteam och ett uppblåsbart behandlingscenter med 50 bäddar till Isfahan, den näst mest drabbade provinsen i Iran, för att öka kapaciteten för behandling av patienter som är allvarligt sjuka i covid-19.

En uppblåsbar behandlingsenhet med 50 bäddar har skickats med flyg från vårt logistikcenter i Bordeaux, Frankrike och ska installeras vid Amin-sjukhuset i Isfahan. Enheten är utrustad för att behandla kritiskt sjuka patienter som kräver ständig medicinsk övervakning och vård.

Ett akutteam från Läkare Utan Gränser, som består av nio intensivvårdsläkare och logistiker, kommer att ansvara för behandlingscentret. Teamet kommer att arbeta ihop med lokal medicinsk personal och i nära samordning med de iranska sjukvårdsmyndigheterna.

– Iran är det land som drabbats hårdast i regionen och Isfahan är den näst mest drabbade provinsen. Vi hoppas att vår hjälp kommer att avlasta åtminstone en del av trycket på det lokala sjukvårdssystemet, säger Julie Reversé, vår representant i Iran.

– De iranska myndigheterna har bett om stöd i att hantera utbrottet och eftersom vi redan arbetade i landet erbjöd vi oss att hjälpa till med det vi tror kan ge mest värde: att behandla de allvarligaste fallen.

Omfattningen av utbrottet i Iran är oroande. Enligt officiella siffror var det 20 610 sjukdomsfall den 21 mars och 1 566 döda – det sjätte högsta antalet fall världen över. Samma dag ökade antalet fall i Isfahan-provinsen till 1 892.

Vi började arbeta i Iran 1991 och har sedan dess genomfört flera insatser i landet. Till exempel efter jordbävningen i staden Bam 2003, och förra året när flera av landets provinser, som Lorestan, Golestan och Khuzestan, drabbades av översvämningar.

Vi fortsätter den befintliga verksamheten för flyktingar och andra sårbara grupper i Teheran och Mashhad, även om vissa av aktiviteterna har trappats ned på grund av utbrottet av covid-19. Vi har tillhandahållit primärvård, mödravård, screening av infektionssjukdomar, hepatit C-behandling och psykologiskt stöd till sårbara grupper i södra Teheran sedan 2012 och Mashhad sedan 2018.

Som svar på covid-19-pandemin stöttar vi de sjukhus i de mest drabbade områdena i norra Italien. I Frankrike och Belgien stöder vi insatser för att upptäcka och hantera fall av covid-19 bland hemlösa, migranter och ensamkommande minderåriga. I Spanien samarbetar vi med myndigheter för att öka kapaciteten att hantera utbrottet.

I länder där vi redan har medicinska aktiviteter arbetar teamen hårt för att anpassa sig till den nuvarande covid-19-krisen och samordnar med lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter för att se hur de kan hjälpa till att upptäcka och hantera covid-19.

Läkare Utan Gränser är en internationell medicinsk humanitär organisation med projekt i över 70 länder.

För insatserna i Iran har vi valt att förlita sig endast på privata gåvor. Organisationen får inte finansiering från någon regering.

Läs mer om Läkare utan Gränsers arbete kopplat till covid-19

Taggar

Hälsa Katastrofer
Annons