av Läkare Utan Gränser

Covid-19 i konfliktdrabbade östra Ukraina

En kvinna testas för covid-19 på Krasnohorivka sjukhuset i östra Ukraina. Foto: Katerina Stepanina / Läkare Utan Gränser
Världen

Ukrainas sjukvårdssystem var redan hårt ansatt, framför allt i den östra delen där den pågående konflikten gör det svårt för människor att få tillgång till sjukvård. När covid-19 nu sprider sig i landet förvärras den ansträngda situationen.

I Ukraina råder det brist på sjukvårdspersonal och omkring 25 procent av landets läkare är i pensionsålder (siffror från Ukrainas hälsovårdsmyndigheter från 2017). Bristen på personal och skyddsutrustning försvårar landets redan begränsade kapacitet att hantera covid-19-pandemin. Det är också oroande att nära 20 procent av de bekräftade fallen är sjukvårdspersonal, av vilka 19 personer har dött och omkring 2 000 är sjuka eller på bättringsvägen.

Dessutom gör de höga nivåerna av kroniskt sjuka att östra Ukraina är särskilt sårbart för covid-19. Sedan några år tillbaka har Läkare Utan Gränser gett sjukvård i de konfliktdrabbade samhällena och nu stöttar vi landets hälsomyndigheter i insatserna mot covid-19 i Donetsk och Zhytomyr-regionerna.
 

Stärka sjukvården och skydda äldre personal


För att minska bördan på de få hälsovårdsstrukturer som fortfarande är öppna i regionen, besöker Läkare Utan Gränsers team utsatta människor som bor nära konfliktzonen för att ge dem vård i hemmet. För att stärka sjukvården och skydda äldre personal som arbetar för hälsomyndigheterna mot covid-19, har vi två mobila kliniker i Mariinka, i Donetskregionen. Teamen arbetar med kontaktspårning, screening och vårdar människor med milda symptom i hemmen. De remitterar även personer i behov av sjukhusvård samt samlar in prover för testning i utvalda laboratorier.

Läkare Utan Gränser hjälper också till med att stärka kapaciteten hos hälsomyndigheternas personal. Hittills har nära 170 sjukvårdsarbetare i Donetsk och Zhytomyr utbildats i hur de ska använda skyddsutrustning, förebyggande åtgärder för infektionskontroll, hur de ska hantera patientflöde genom triage, screening och isolering samt säker avfallshantering. Vi har även satt upp direktlinjer för att ge psykologiskt stöd i att hantera uppbyggd stress och isolering till sjukvårdspersonal, patienter och människor i samhället.

– Vissa av de patienter vi besöker hör striderna varje dag, de bor i skadade hus… Jag tänker på en ung familj med fyra barn som bor i ett hus där den trasiga dörren och fönstren inte går att stänga, berättar läkaren Olga Taushan som arbetar för Läkare Utan Gränser.
 

Skydda hälsovårdsarbetare


– Vi har besökt ungefär en tredjedel av de inrättningar som utsetts för att behandla patienter med covid-19 i Zhytomyr-regionen. Sjukvårdsarbetarna är ändå motiverade trots de utmaningar som finns med att behandla patienter. Inrättningarna har varit sena med att implementera åtgärder för infektionskontroll och det finns fortfarande problem med korrekt användning av skyddsutrustning, säger Marve Duka, medicinsk projektansvarig.

– Om man inte vet hur man ska ta på och av skyddsutrustning eller hur man sätter upp ett system för screening, triage och isolering, kan personal infekteras, smitta varandra eller patienter i andra delar av sjukhuset.
 

Upprätthålla vården


Ukraina är ett av länderna i världen med högst antal fall av multiresistent tuberkulos och har även höga nivåer av hepatit C, hiv, alkoholism, fetma, hjärt-kärlsjukdomar samt diabetes. Samtliga är bidragande faktorer i att öka risken för allvarliga symptom om man får covid-19. Alla Läkare Utan Gränsers patienter i Ukraina faller in under någon av dessa grupper.

Därför är det en prioritet för Läkare Utan Gränser att säkerställa att vi kan fortsätta vården för våra patienter. Vi säkerställer att de har ett förråd av läkemedel under karantänperioden, delar information om hur man kan skydda sig mot covid-19 och ger dem psykosocialt stöd, framförallt via telefon. Vi behandlar nära 170 patienter för multiresistent tuberkulos och fortsätter att ta in omkring i snitt fyra patienter i veckan i behandlingsprogrammet, vilket är samma nivå som innan pandemin. I Sievierodonetsk fortsätter vi att donera läkemedel till det lokala hiv-programmet för behandling av olika infektioner.
 

Taggar

Hälsa Katastrofer Krig & fred
Annons