Bli politikern du själv skulle rösta på!

Sök till Politikerskolan senast 7 april.
Plugga

Politiken behöver fler erfarenheter, perspektiv och idéer för att lösa våra stora samhällsutmaningar. Därför startade stiftelsen Höj Rösten Politikerskolan. Vi berättar mer om deras ledarskapsprogram för dig som vill bli politiker.

Vad är Politikerskolan?

Politikerskolan är ett politiskt obundet ledarskapsprogram som vill ge fler samhällsförändrare praktiska verktyg för att ta klivet in i politiken och växa som politiska ledare. Under den ettåriga utbildningen får deltagarna lära av internationella och nationella politiska ledare och experter under fyra fysiska och åtta digitala träffar. Deltagarna tilldelas resestipendium. Utbildningen drivs av stiftelsen Höj Rösten.

Vem kan söka?

Utbildningen riktar sig till de som brinner för en samhällsfråga, vill få verktyg för att öka sitt politiska inflytande och utforska partipolitiken. Det är samtidigt viktigt att sökande är öppna för oliktänkande och tror på människors lika värde.

Hur går ansökan till?

Ansökan fylls i genom ett formulär på Höj Röstens hemsida. Deadline för ansökan är 7 april. De som går vidare i ansökningsprocessen kallas sedan till en digital rekryteringsdag den 13:e eller 14:e maj.

Blir alla alumner politiker?

Politikerskolans alumner arbetar med samhällsfrågor i olika former. Några inom politiken genom exempelvis politiska förtroendeuppdrag men även i civilsamhället och näringslivet. Flera har även blivit politiker och kandiderat vid olika val.

Ansök här senast 7 april!

Taggar

Utbildning
Annons