av Afrikagrupperna

Backa södra Afrikas kvinnliga bönder

Världen

I södra Afrika pågår just nu en livsviktig kamp. På ena sidan står kvinnliga småskaliga bönder. På andra sidan står mäktiga intressen som vill göra det olagligt att odla, spara och byta lokala fröer. Vi kräver att Sverige försvarar kvinnliga bönders rätt till sina fröer och står upp för småskaliga hållbara jordbruk. Skriv under vår namninsamling och visa vilken sida du står på. Tillsammans kan vi skifta maktbalansen.

Skriv under nu

Hela 70 % av världens mat produceras av småskaliga bönder som ofta odlar sina lokala fröer på ett hållbart sätt - utan kemiska gödnings- eller bekämpningsmedel. Trots det går en ansenlig mängd av Sveriges och andra länders jordbruksbistånd till industriella jordbruk som kräver kemiska tillsatser och försätter bönder i skuld till stora företag. Det leder till ett ohållbart jordbruk för både människa och planet, medan transnationella företag som Monsanto-Bayer och DowDuPont stärker sitt grepp om den afrikanska marknaden.

Företag gynnas på bekostnad av småskaliga bönder

Det industriella jordbruket är beroende av så kallade hybridfröer som ägs av ett fåtal transnationella företag. Dessa stora företag samarbetar med afrikanska beslutsfattare och internationella organisationer för att införa lagar som gynnar företagens hybridfröer och diskriminerar småskaliga bönders lokala fröer.

Till en början får bönderna köpa hybridfröerna av företagen till ett subventionerat pris, eller så får de dem gratis. Inledningsvis låter det bra, men redan i nästa skede uppstår problem. Till skillnad från de lokala fröerna går hybridfröerna nämligen inte att spara till nästa sådd, vilket innebär att bönderna varje år tvingas köpa nya fröer av företagen.

Dessutom krävs ofta kemiska gödnings- och bekämpningsmedel, även dessa ägda av företagen, för att hybridfröerna ska generera en bra skörd. Det innebär alldeles för stora kostnader för småskaliga bönder i södra Afrika. Sammantaget sätter det bönder i beroendeställning till företagen samtidigt som jordarna utarmas av alla kemiska tillsatser.

Hållbara jordbruk som förser miljarder människor med mat

Ett alternativ till detta kemikalietyngda jordbruk är småskaliga hållbara jordbruk som försörjer familjer utan att skada miljön. Det småskaliga jordbruket bygger på att kvinnliga bönder odlar, sparar och byter olika sorters lokala fröer. Kvinnornas lokala fröer har under lång tid anpassats för att stå emot torka, översvämningar och skadedjur och är i perioder därför livsviktiga för människor på landsbygden.

Genom så kallade agroekologiska metoder samodlas olika lokala fröer för att antingen avvisa oönskade insekter eller locka till sig önskade. På så sätt kan kemiska bekämpningsmedel undvikas. Inte heller kemiska gödningsmedel är nödvändiga, eftersom växtrester, naturlig gödsel och träd ger jorden den näring som behövs. Det småskaliga jordbruket föder alltså mellan 4,5–5,5 miljarder människor utan att utarma jordarna. Alla insatser bör därför riktas till att utveckla detta jordbruk.

Sverige kan spela en roll för kvinnliga, småskaliga bönder

När nu rätten att odla, spara och byta lokala fröer hotas genom såväl lagar som ekonomiska insatser är det kvinnliga bönder som drabbas värst, eftersom de producerar hela 90 % av maten på den afrikanska kontinenten. Jämställdhetsaspekten är därför ytterligare en anledning till att stötta småskaliga jordbruk.

Sverige har under de senaste åren bedrivit en feministisk utrikespolitik och partierna har aviserat att fokus på jämställdhet kommer att fortsätta den kommande mandatperioden. Eftersom majoriteten av de småskaliga bönderna är kvinnor är en naturlig följd för den tillträdande regeringen att stötta just det småskaliga jordbruket.

Vi kräver att Sverige genom den tillträdande biståndsministern:

  • Styr om allt svenskt jordbruksbistånd till att stötta småskaliga hållbara jordbruk
  • Står upp för utvecklingen av småskaliga hållbara jordbruk i internationella forum
  • Försvarar kvinnliga småskaliga bönders rätt till lokala fröer

Skriv under och backa södra Afrikas kvinnliga bönder

Taggar

Försörjning Global ekonomi Mänskliga rättigheter
Annons