Alkohol och sexuellt våld mot kvinnor

nyhet

När det finns ett stort alkoholbruk i en by eller ett samhälle påverkas ekonomi, hälsa, nivåer av våld, jämställdhet och barnens situation. Ofta räcker det med att väcka frågan hos målgruppen för att få en första förståelse för hur stort problemet är.

Normer och "manlighet"

I stora delar av världen ses alkohol som en viktig del i rollen att vara man. Alkoholen blir en del av de normer och förväntningar på hur män ska vara. Den starka kopplingen mellan ”manlighet” och alkoholkonsumtion gör också att alkoholen används som ursäkt för bland annat kvinnomisshandel.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem över hela världen. Risken för våldsamt beteende ökar när en har alkohol kroppen. Därför måste vi arbeta för att förändra dessa normer för män om vi vill se en hållbar förändring!

Mäns våld mot kvinnor

I många östafrikanska länder är det vanligt att kvinnor försörjer familjen genom att tillverka och sälja alkohol i hemmet. Det är ett snabbt och billigt sätt att försörja sig på. Men det gör också att hemmet förvandlas till en bar där byns män samlas dagar, kvällar och nätter.

Kvinnorna utsätts ofta för våld och sexuella övergrepp av kunderna, som också hotar med att gå någon annanstans om dem säger emot. Barerna – eller hemmen – är ofta väldigt små vilket innebär att kvinnornas barn blir vittnen till allt som sker där. För barnen innebär det en otrygg plats att växa upp på och väldigt ofta en skam som resten av byn lägger på hela familjen.

Många kvinnor utsätts för våld och sexuella övergrepp av sina kunder i baren. Foto: Flickr.

Förebyggande arbete

IOGT-NTO-rörelsen möjliggör för kvinnor att hitta en annan försörjning. Det kan handla om att börja sälja grönsaker på marknaden eller arbeta med sömnad. Kvinnan tjänar inte nödvändigtvis mer pengar men livet blir lättare och risken för övergrepp minskar.

Men detta är bara en del av vårt arbete med barerna. För att problemet inte ska förflyttas till en annan familj jobbar vi med hela byn för att skapa långsiktig förändring. Det kan exempelvis innebära att vi bildar grupper med kvinnor, män, barn och unga som alla får ge sin bild av vilka problem alkohol och andra droger skapar och hur de anser att problemen kan lösas.

Tillsammans sätter vi upp gemensamma regler i byn. Det kan vara att barens öppettider begränsas, att bara en viss mängd alkohol får produceras per dag, eller att man inte längre ska tolerera fyllebråk på byns gator.

Vårt arbete kan också handla om att hjälpa familjer att få en ekonomisk överblick – så att inte 60% av inkomsten går till alkohol.

Taggar

Hälsa Jämställdhet