nyhet av PeaceWorks

Under det blå täcket

Män och manlighet premieras i många delar av samhället. Men machokulturen bidrar också till att killar löper större risk att utsätta eller utsättas för våld, få sämre sociala relationer och sämre hälsa

Podcasten Under det blå täcket är en programserie om maskulinitetsnormer. Under fem avsnitt pratar vi om, granskar, och ifrågasätter maskulinitet och hur det påverkar både samhället i stort, och oss som individer.

1. Sexualitet och identitet
I det första avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Jon, Adam och Nikita om sexualitet och identitet. Hur påverkar maskulinitetsnormer vår uppfattning av sexualitet? Vad innebär det att leva i ett heteronormativt samhälle?

2. Makt och möjligheter
I det här avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Rahwa, Sara och Johan om makt och möjligheter. Vad innebär det för ens möjligheter i samhället att födas som cis-man? Vad finns det för kopplingar mellan maskulinitet och makt? Vad innebär egentligen makt?

3. Hälsa och känslor
I det tredje avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Jon, Mårten och Peder om hälsa och känslor. Påverkar ens könsidentitet hur vi har lärt oss att hantera känslor? Är känslor könade?

4. Våld
I det fjärde avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Mattias och Morgan om våld. Hur uttrycker sig maskulinitet i våldshandlingar? Vad har maktlekar med maskulinitet att göra?

5. Sex och kärlek
I det femte och sista avsnittet pratar vår moderator Agnes, tillsammans med gästerna Jon och Elin om sex och kärlek. Vad finns det för normer kring sex och kärlek? Vad är feministisk porr?

Lyssna på podden här. 

Workshops om maskulinitetsnormer 

Borde din skola lära sig mer om maskulinitetsnormer och hur vi kan arbeta aktivt med att ifrågasätta dem? Tipsa dem om vår utbildning och be dem kontakta PeaceWorks för mer information!

Taggar

Jämställdhet
Annons