5 saker som är farligare än coronaviruset

Kan du enkelt tvätta händerna i rent vatten? Har du tillgång till sjukvård om du skulle känna dig sjuk? Grattis! För många människor i världen är det ingen självklarhet.
Världen

Är du orolig för coronaviruset? Globalportalen hjälper dig sätta situationen i perspektiv.

Uppdaterad 13 mars 2020

Mediarapporteringen kring coronaviruset är överväldigande. Sverige har höjt risken för smittspridning och det kan vara svårt att inte bli orolig.

Folkmyndigheten rapporterar att majoriteten av de som smittas blir friska förutom en mycket liten andel personer som kan bli allvarligt sjuka, varav de flesta tillhör någon riskgrupp.

Situationen är allvarlig och det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska smittspridningen. Se till att tvätta dina händer och håll dig hemma om du är har förkylningssymptom. 

Ovan situation för oss i Sverige

För oss som lever i Sverige är vi ovana att behöva oroa oss för sjukdom och dödsfall. Det är tyvärr en verklighet som människor i andra delar av världen lever med varje dag.

För att få lite perspektiv på situationen så listar Globalportalen 5 saker som faktiskt är farligare än coronaviruset.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef för Världshälsoorganisationen WHO. UN Photo/Laura Jarriel

"Paniken och fruktan kan få en större inverkan på samhällen än själva viruset"
Tedros Adhanom Ghebreyesus

5 saker som är farligare än coronaviruset 

  • Att inte ha mat

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger. David Beasley, chef för FN:s Världsmatprogram FAO, menar att rädslan för corona saknar proportioner. Han påpekar att över 17 000 personer dör av svält varje dag, men bara några enstaka i virussmittan.

  • Att inte ha tillgång till rent vatten

Idag saknar 785 miljoner människor rent vatten. Det är en daglig katastrof som skördar tusentals liv. Kon­sekvenserna av brist på rent vat­ten, san­itet och hy­gien är stora. Den näst van­li­gaste död­sor­saken i världen för barn un­der fem år är di­ar­résjuk­do­mar or­sakade av smut­sigt vat­ten.

  • Att inte ha tillgång till sjukvård

Hälften av världens befolkning har inte tillgång till den sjukvård de behöver, enligt WHO. Det innebär att de inte finns någon allmän hälso- och sjukvård eller säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet. 

  • Att bli smittad av malaria

Varje år smittas över 200 miljoner människor av malaria. Ungefär 660 000 av dem dör. Malaria sprids av myggor och är vanligast i fattiga områden – ungefär 90 procent av alla som dör av malaria är barn i Afrika söder om Sahara.

  • Att inte vaccineras

Efter tillgång till rent vatten är vaccinationer det mest effektiva sättet att rädda liv och främja hälsa. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att vaccinationer förebygger 2-3 miljoner människors död årligen! 

Frågor att ställa dig själv

  • Får du tillräckligt med näringsriktig mat?
  • Kan du enkelt tvätta händerna i rent vatten?
  • Kan du gå till doktorn om du känner dig sjuk?
  • Är du vaccinerad?

Grattis! För många människor i världen är det ingen självklarhet.

Kom ihåg att i Sverige har vi god beredskap för att klara av coronaviruset. Tvätta händerna, håll dig hemma om du är krasslig och ta hand om varandra!

Taggar

Hälsa Agenda 2030
Annons