nyhet av Naturskyddsföreningen

5 anledningar till att välja ekologiskt kaffe

Varför spelar det någon roll vilket kaffe jag väljer? Här listar vi fem goda skäl till att välja ekologiskt kaffe nästa gång du handlar.

1. Ditt kaffe sätter stora avtryck

Sverige är ett litet land. Svenskarna utgör bara en dryg promille av världens befolkning, men dricker en procent av den globala kaffeproduktionen. Det kaffe som odlas för vår räkning breder ut sig över hela 100 000 hektar, mark som finns i andra, fattigare länder. Det är en större yta än vad vi odlar potatis på i Sverige. Vilket kaffe vi väljer att dricka påverkar alltså djur, natur och människor i stora områden utanför Sverige. Vårt kaffe påverkar också livet för 200 000 människor som arbetar med kaffeodlingen.

Läs reportage från världens största oekologiska kaffekooperativ i Brasilien

2. Inga farliga kemikalier

Ekologiskt kaffe är det enda kaffe som man kan vara säker på odlats utan kemiska bekämpningsmedel. Väljer du detta så läcker det inte ut några kemikalierester i vattendragen. Då slipper också odlarna och lantarbetarna utsättas för hälsorisker och du själv minskar mängden kemikalier i din kropp.

3. Bättre betalt

Att odla ekologiskt innebär ofta att intäkterna ökar för odlaren. Det är inte bara den högre betalningen för eko som spelar roll, utan också att odlaren ofta blir motiverad att satsa mer på sin kaffeodling när det finns en marknad med merpris att sälja till. Det innebär ofta en höjning av både kvalitén och skörden.

4. Mindre klimatpåverkan

Odlingen av ekologiskt kaffe är oftast snällare mot klimatet. Dels för att inte konstgödsel används, dels för att det mesta ekokaffet växer i skuggan av träd som fungerar som kolsänkor. En studie visar att ekokaffe bara släpper ut en tredjedel så mycket växthusgaser som konventionellt kaffe.

5. Biologisk mångfald

Frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel gör att fler djur och växter finns i de ekologiska kaffeodlingarna. Dessutom odlas det mesta kaffet tillsammans med andra träd och växter, så kallat skuggkaffe. Det ökar mångfalden.

Taggar

Klimat & miljö Hälsa Försörjning
Annons