Event arrangeras av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Svenskt bistånd - Vad får nedskärningarna för konsekvenser?

Tid:
Plats: Zoom , Digitalt
Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor

Hur ser framtiden ut för biståndet och vad innebär egentligen regeringens nedskärningar för civilsamhället? FUF bjuder in till ett samtal för att diskutera dessa frågor och fler. 

Under hösten fastslogs Sveriges nya regering och i samband med det lades fokus på den nya budgeten. Biståndet blev en symbolfråga under förhandlingarna och en sänkning av biståndet stod klart, 0.88% av BNI ska nu läggas på biståndet, en minskning på 1,4 miljarder inför nästa år.

Vad kommer minskningen ha för konsekvenser i Sverige och internationellt? Vad handlade kampanjen Rädda biståndet om? Finns det risk för att andra länder följer Sverige och sänker sitt bistånd?

Med utgångspunkt i dessa frågor bjuder FUF in till ett diskussionsseminarium om nedskärningarna i svenskt bistånd. Det kommer att vara ett interaktivt seminarium med diskussionsfrågor som alla deltagare får dela sina tankar och funderingar kring. 

Diskussionen kommer att hållas över Zoom den 30/11 kl. 17.30 och kräver föranmälan. Det finns begränsat antal platser och anmälan stänger kl. 23:55 den 29/11. 

Varmt välkomna!

Seminariet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar.

Anmäl dig här!