Vilken mjölk är bäst för miljön?

Vi undersöker vad som gör en mjölk bättre eller sämre för miljön.
Livsstil

Växtbaserade mjölkalternativ slår komjölk i alla miljöaspekter. Vill du göra ett miljövänligt val? Här jämför vi olika mjölkalternativ och deras påverkan på miljön.

Det enkla svaret: typ alla förutom komjölk. Låt oss titta närmare på vilka faktorer som avgör vilken mjölk som är bättre eller sämre för miljön.

 • Komjölk

Mjölkproduktion påverkar miljön mycket genom utsläpp av växthusgaser, hög vattenanvändning och stor markanvändning.

Växthusgaser

En studie från 2018 visade att mejeriprodukter släpper ut tre gånger mer växthusgaser än växtbaserad mjölk. Gaserna kommer från korna och från produktion av foder och gödsling.

Markanvändning

Komjölk kräver nio gånger mer mark än växtbaserad mjölk. En liter komjölk kräver 8,9 kvadratmeter mark per år. Växtbaserade alternativ behöver mindre än en kvadratmeter.

Vattenanvändning

Att producera en liter komjölk kräver 628 liter vatten. Mandlar, som är vattenkrävande, använder 59 procent av vattnet som behövs för komjölk.

 • Sojamjölk

Sojamjölk har funnits längre än andra växtbaserade mjölkalternativ. Sojabönor använder mindre än en tiondel av vattnet som mandlar kräver och släpper ut mycket mindre växthusgaser än komjölk.

Sojaproduktion bidrar till avskogning, särskilt i Amazonas regnskog. En studie visade att det krävs en kvadratkilometermark per år för att producera en liter sojamjölk. För att göra ett mer miljövänligt val, välj märken som tydligt skriver att sojan inte bidragit till avskogning i Amazonas.

 • Mandelmjölk

När det gäller växthusgaser och markanvändning är mandlar jämförbara med andra växtbaserade mjölkalternativ. Men mandelmjölk har en av de största vattenförbrukningarna. Det krävs mycket vatten för att odla mandlar. Det går åt 3,2 liter vatten för att producera en enda mandel.

 • Havremjölk

Havremjölkens markanvändning och utsläpp av växthusgaser liknar sojamjölkens. Havremjölk använder dubbelt så mycket vatten som sojamjölk, men ändå mycket mindre än många andra växtbaserade mjölkalternativ. Fördelar är att det finns havremjölk med svenskt havre vilket minskar transportsträckan till skillnad från sojamjölk.

 • Hasselnötsmjölk

Hasselnötter är ett bättre miljöval än mandelmjölk eftersom träden korspollineras av vind, inte bin. Hasselnötter växer i områden med högre nederbörd, som runt Svarta havet, i Sydeuropa och Nordamerika, och kräver mycket mindre vatten än mandelträd.

 • Kokosmjölk

Kokosmjölk har flera problem. Kokosträd binder visserligen koldioxid, men kokosproduktion är mycket markkrävande och leder till avskogning i vissa länder. Kokosodling har också orsakat utdöende av två arter och påverkat 66 arter på IUCN rödlista.

I Thailand har vissa kokosodlingar tvingat apor att samla kokosnötter, vilket innebär att de skiljs från sina familjer och hålls i kedjor när de inte arbetar. Flera företag har slutat köpa kokosmjölk från Thailand på grund av denna praktik. Var därför uppmärksam på vilket land som kokosmjölken kommer ifrån.

 • Rismjölk

Ris kräver stora mängder vatten. Risodling avger metangas, en växthusgas som bidrar till global uppvärmning. Välj ekologisk rismjölk för att undvika miljöfarliga bekämpningsmedel. Risodling använder mindre mark än produktion av soja, havre och mandel. Men det är inte det bästa valet när det gäller växthusgaser, vattenförorening och vattenanvändning.

 • Ärtmjölk

Ärtdryck är en nyare växtbaserad mjölkalternativ som liknar sojamjölk. Den producerar lite växthusgaser jämfört med komjölk. Ärtor kräver också mindre vatten än många andra grödor och odlas ofta i områden med god vattentillgång. Precis som havremjölk så går det att hitta märken med ärtor som odlats i Sverige vilket minskar transportsträckan.

 • Potatismjölk

En ny produkt på marknaden är mjölk gjord på potatis. Att producera ett kilo potatis kräver 287 liter vatten. Till jämförelse behövs 2 500 liter för ett kilo ris och 16 000 liter för ett kilo mandel. När det gäller markanvändning ger en hektar 40–60 ton potatis, medan havre bara ger 4 ton per hektar. Potatismjölk har dessutom ett koldioxidavtryck som är ungefär en fjärdedel av komjölkens, vilket är liknande nivåer som havremjölk.

Bonustips för att välja en hållbar mjölk:

 • Prioritera lokalt producerade drycker: Att transportera varor långa sträckor ökar koldioxidavtrycket. Välj mjölk som produceras i ditt närområde.
 • Håll utkik efter märkningar: Leta efter märkningar som Fairtrade, KRAV eller Rainforest Alliance. Dessa märkningar ska garantera att produkten har producerats på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Läs innehållsförteckningen: Var uppmärksam på tillsatser och sockerinnehåll. Välj drycker med få ingredienser och utan onödiga tillsatser.

Taggar

Hälsa Klimat & miljö
Annons