av Afrikagrupperna

Tre frågor och svar om vattenbristen i Kapstaden

nyhet

Vad händer när vattnet tar slut? Hur påverkar vattenkrisen de människor som lever i Kapstaden? Frågorna är många och vi försöker hitta några av svaren.

Varför har Kapstaden inget vatten?

Det finns flera skäl till varför Kapstaden står utan vatten, klimatförändringarna är en av dem.

– Klimatförändringar, som är kopplade till kapitalismen och den påverkan det har på miljön, är ett skäl till varför vi är där vi är. På grund av klimatförändringarna blir Western Cape faktiskt torrare och när klimatförändringen fortskrider blir det värre, förklarar Shawn Hattingh på vår partnerorganisation ILRIG.

Det senaste datumet som meddelats är den 4 juni, då beräknas vattnet i Kapstaden vara slut.

Forskare har i över 10 års tid lyft det faktum att Western Cape kommer bli torrare och få mindre nederbörd, men det har inte vidtagits några åtgärder – och nu är vi här. Det senaste datumet som meddelats är den 4 juni, då beräknas vattnet i Kapstaden vara slut. Andra skäl till varför staden står utan vatten kan vara kommersialiseringen av detsamma och ett slöseri.

– Som ett resultat av att de gjort vatten till en handelsvara och kunnat sälja det med ökade vinster så har infrastrukturen för vatten varit nedprioriterat. Många vattenledningar har brustit och miljontals liter av vatten har slösats dagligen. För att spä på ytterligare har inte några nya dammar byggts på flera årtionden, förklarar Shawn.

Hur ser tillgången till vatten ut?

I och med att vatten setts som en produkt, något som går att sälja så har det inte varit några restriktioner kring hur mycket vatten som får användas. Något som gynnat de som använder sig av mycket vatten såsom industrier, välbärgade hushåll och golfbanor vilka alla kunnat fortsätta använda lika mycket vatten som innan. För att de har kunnat betala för det.

– Tillgängligheten till vatten speglar de ojämlikheter som finns i Sydafrika, förklarar Shawn.

För många av stadens invånare har vattenrestriktioner varit normen i över 10 år. Många av de fattiga i Western Cape, har inte tillgång till rinnande vatten i sitt hem, och om de har det, har många av dem en anordning installerad. Enligt EMG (Environmental Monitoring Group) handlar det om 140 000 hushåll som har fått denna anordning, vilken kallas Water Management Device, installerad. Vilket innebär att de flesta fattigare hushållen har hållit sig till restriktionen 87 liter om dagen per person i flera år, en restriktion som utökats och gäller alla i Kapstaden. I Sverige använder vi i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn.

– Effekten av torkan på fattiga hushåll har varit hård. Vattenrestriktionerna slår hårdast mot dem trots att de inte är de stora användarna av vatten. City of Cape Town använder torkan som ett skäl till att minska vattentillgången ytterligare i fattigare områden. På vissa ställen har de stängt av kranar som förser upp emot 40 personer med vatten, säger Shawn.

För ILRIG står det klart att klimatförändringarna har en stor roll i vattenkrisen. Men politiskt är det viktigt att belysa att det på grund av kommersialiseringen av vatten påverkat att Dagen D redan är här. På grund av kommersialiseringen har det inte varit några planer på att begränsa stora vattenanvändare som haft förmågan att betala för vatten, vilket i sin tur har bidragit till den nuvarande vattenbristen.

Vy över Kapstaden.

– Just nu är det viktigt för oss att lyfta och poängtera att fattiga hushåll inte är orsaken till vattenbristen, de är inte huvudanvändarna och har ofta inte ens råd att betala för vatten. Vi vill också stödja fattiga samhällen att stå upp för sina rättigheter. Torkan används som en ursäkt för att rulla ut vattenhanteringsanordningar – som automatiskt begränsar tillgången till vattnet i hushåll som inte har råd att betala, säger Shawn.

Vad händer när vattnet tar slut i Kapstaden?

Som det ser ut nu kommer vattnet att ta slut i Kapstaden den 4 juni, vilket innebär att de lyckats flytta fram datumet i nästan två månader som ett resultat av alla restriktioner. Den dagen vattnet tar slut kommer City of Cape Town, istället för att forsätta rörleda vatten från de uttorkade dammarna, att etablera 200 vattentäkter. Dessa vattentäkter som är utspridda runt staden ska garantera lägst 25 liter per person och finnas som längst 200 meter från varje persons hem.

Taggar

Klimat & miljö Mänskliga rättigheter
Annons