nyhet av Diakonia

Svenska storbankerna investerar i vapenexport

Sveriges sju största banker banker investerar nästan fem miljarder kronor i företag som exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter och som deltar i väpnade konflikter. Det visar en ny granskning som Diakonia gjort tillsammans med Sveriges Konsumenter inom initiativet Fair Finance Guide. Vi uppmanar bankerna att sluta använda kundernas sparpengar till att stödja kontroversiell vapenexport.

– Bankerna måste ta tydligt avstånd från den här typen av kontroversiell vapenexport. Den strider mot en rad principer i internationella konventioner och regelverk som ska förhindra att vapen hamnar i fel händer. Ett avståndstagande skulle skicka en viktig signal till vapenföretagen och sätta press på andra investerare att ta ansvar, säger Penny Davies, policyrådgivare på Diakonia.

I en ny rapport kartläggs svenska bankers investeringar i 15 företag som exporterar vapen och krigsmateriel till länder med auktoritära regimer, länder med bristande politiska rättigheter och medborgerliga friheter, länder i väpnad konflikt eller fattiga länder som använder en oproportionerligt stor del av statsbudgeten till militära utgifter. Rapporten har Diakonia tagit fram tillsammans med Sveriges Konsumenter inom samarbetsinitiativet Fair Finance Guide.

Stora brister i riktlinjer för investeringar

Rapporten visar att alla de sju största bankerna i Sverige investerar i flera av dessa vapenföretag genom 65 av sina sparfonder. Totalt investerar Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia och Swedbank 4,7 miljarder svenska kronor i företagen. Swedbank står för drygt hälften av beloppet medan Danske Bank och Handelsbanken investerar i flest antal av företagen.

Alla sju bankerna investerar exempelvis i företag som har exporterat vapen till Saudiarabien – ett land som anses vara särskilt kontroversiellt på grund av grova kränkningar av mänskliga rättigheter och landets pågående militära aktiviteter i grannlandet Jemen. Den Saudiledda koalitionens attacker i Jemen anklagas av flera människorättsorganisationer för att bryta mot internationell humanitär rätt. Både ideella organisationer och Europaparlamentet har framfört krav på vapenembargo mot Saudiarabien. Flera av de exporterade vapnen används i attackerna och några av vapenföretagen har fortsatt exporten trots att konflikten pågår.

– Bankerna har sedan flera år tagit ställning mot att investera i klusterbomber och personminor eftersom vapnen ofta drabbar civila. Det är samma problematik när det gäller kontroversiell vapenexport. Här måste bankerna ta större ansvar och se till att svenska spar- och pensionspengar inte stödjer den här typen av verksamhet, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges konsumenter.

Rapporten visar också att flera av bankerna har stora brister i sina riktlinjer och i några fall inte följer de riktlinjer de har. I rapporten uppmanar vi bankerna:

  • Att anta heltäckande riktlinjer mot kontroversiell vapenexport för bankernas hela finansiella verksamhet.
  • Att utveckla en metod för att identifiera vilka länder som är kontroversiella destinationer för vapenexport och vilka vapenföretag som exporterar till dessa länder.
  • Att publicera en lista över det företag som har svartlistats på grund av sin inblandning i kontroversiell vapenexport.

Fonderna som investerar i kontroversiell vapenexport.

Taggar

Krig & fred Global ekonomi
Annons