av Diakonia

Storbanker kopplas till kränkningar på Borneo

nyhet

Sju av Sveriges största banker investerar miljarder i företag som länkas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo. Ingen av bankerna har gjort tillräckligt för att försöka stoppa företagen, visar en ny rapport från Fair Finance Guide.

Svenska bankers fonder investerar flera miljarder i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolks rättigheter på Borneo. Rapporten släpps i samband med premiären av en ny svensk dokumentärfilm, The Borneo Case, som visar ursprungsfolkens kamp för sina rättigheter i området. Granskningen visar att ingen av bankerna har agerat tillräckligt för att ta ansvar.

Ett svek och en missad möjlighet

– Bankerna har ambitiösa riktlinjer som säger att de ska skydda ursprungsfolken, men ingen bank klarade en närmare granskning. Det är ett svek men också en missad möjlighet att göra positiv skillnad både för ursprungsfolken och för sina kunder, säger Jakob König, projektledare på Fair Finance Guide.

Palmolja och gruvor

Rapporten bygger på en fältstudie av SwedWatch som granskat företags negativa påverkan på Borneos ursprungsfolk. Det handlar om människor som fråntas sin skog och mark för att bli till palmoljeplantager, vattenkraftsdammar eller gruvor.

Allvarligt

– Läget på Borneo är alarmerande. I våra möten med människor från olika ursprungsfolk berättades att de hade fråntagits sin mark och skog utan att tillfrågas eller kompenseras. Att svenska banker inte satt tillräcklig press på företagen att respektera ursprungsfolkens rättigheter är oerhört allvarligt, säger Frida Arounsavath, researcher på Swedwatch och författare av rapporten.

"Etiska fonder" bland de granskade

Sämst resultat i granskningen fick Danske Bank, Skandia, Nordea, Länsförsäkringar och Handelsbanken medan SEB och Swedbank var något bättre, men ingen fick godkänt. Bristerna handlar om att bankerna inte gjort tillräckligt för att undersöka företagens verksamhet och ställa tillräckliga krav för att påverka företagen. Extra anmärkningsvärt är att några fonderna som investerar i företagen marknadsförs som så kallade etiska fonder, som ska ställa särskilt höga krav miljö och mänskliga rättigheter.

Hot, trakasserier och mord

Skövlingen av Borneos regnskogar har pågått i decennier och kallats för ett av vår tids största miljöbrott. Inför öppen ridå har enorma ytor avskogats och omvandlats till bland annat palmoljeplantager och gruvor, vilket även fått svåra konsekvenser för öns ursprungsfolk. Över hela Borneo har människor fråntagits mark och sett sina samhällen upplösas. De som försvarar ursprungsfolkens rättigheter har hotats, trakasserats och till och med mördats.

Banker som investerar i företag har ett ansvar och en möjlighet att påverka genom att sätta press på företagen.

Läs mer om rapporten på Fair Finance Guides sajt.

Taggar

Global ekonomi Mänskliga rättigheter
Annons