Stäm staten för klimatet tillsammans med Aurora!

Volontär & Aktivism

Kan svenska staten fällas i domstol för sitt bristande klimatarbete? Den frågan vill Aurora få svar på. Därför samlar de barn och unga i Sverige som vill stämma staten. 

Klimatkrisen hotar barn och ungas framtid. Genom att inte göra tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna bryter svenska staten mot både Sveriges grundlag och Europakonventionen för mänskliga rättigheter, menar Aurora. Nu kan du som är under 26 år och bosatt i Sverige ställa dig bakom deras grupptalan mot staten.

För att få reda på mer har Globalportalen pratat med 22-åriga Flynn Smedman som är engagerad i Aurora.

Hej Flynn! Vilka är Aurora?

Aurora är en ideell förening som drivs av och för ungdomar i syfte att stå upp för ungas rättigheter i klimatkrisen. Med hjälp av juriststudenter och nyexaminerade och erfarna jurister förbereder vi nu en juridisk process mot den svenska staten. Vi tänker stämma staten för otillräckliga klimatåtgärder.

Ett gäng Aurora-medlemmar står samlade utanför Riksdagen för att prata med förbipasserande om organisationen.

Varför stämmer ni staten?

Vi har faktiskt varit i kontakt med staten redan. Vi skickade ett brev till dem där vi listar vad vi tycker är bristfälligt i Sveriges nuvarande klimatpolitik och vad vi kräver ska förändras. Brevet var adresserat till statsminister Magdalena Andersson och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Vi fick svar från klimat- och miljöministern. Statsministern har hittills inte svarat på brevet. Det tycker vi är synd eftersom miljö- och klimat är en av regeringens tre högst prioriterade frågor.

Svaret från Annika Strandhäll var utförligt men det nådde inte upp till våra förväntningar, vilket vi skrivit i vår skriftliga kommentar. Det är mycket prat om hur bra Sverige är i jämförelse med andra länder och lite om vad de strävar efter att göra i framtiden.

Faktum är att det inte är tillräckligt. Enligt IPCC:s senaste rapport krävs omfattande strukturella och ekonomiska förändringar för att lyckas med den omställning vi behöver se. Vi tycker inte att vi fick någon skriftlig försäkran på att de kommer följa våra krav och därmed se till att ungas rätt till liv, hälsa och utveckling säkras. Därför stämmer vi dem.

Vad hoppas ni att stämningen leder till?

Hittills är det lite otydligt vad staten faktiskt är juridiskt skyldig att göra för klimatet. Det är ganska konstigt tycker vi, eftersom så mycket hänger på vad staten gör i frågan. Det handlar om våra mänskliga rättigheter. Vi i Aurora tycker att det borde vara tydligare vad staten är skyldig att göra för att minska klimatkrisens effekter. Det hoppas vi att den här domstolsprocessen kan bidra till att tydliggöra.

Medlemmarna Anton och Ida håller tal om Aurora på konserten Climate Live i Stockholm.

Hur kan man engagera sig?

  • Alla barn och unga i Sverige har möjlighet att vara med i en grupptalan mot staten!

Om du är bosatt i Sverige och under 26 år kan du skriva upp dig på vår intresseanmälan för deltagande i grupptalan, vilket innebär att du kan bli ett av namnen i listan på dem som ställer staten till svars i domstol. Vi kallar ibland Aurora för Barnens klimatprocess, vilket är varför vi sätter fokus på barn och unga i stämningen.

  • Du kan donera pengar till Aurora!

Oavsett summa kan du donera till vår insamling. Är du intresserad av att donera stora summor eller känner andra som kan vilja bidra finansiellt till Aurora genom samarbeten av olika slag, kommer vi också gärna i kontakt med dig! Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

  • Bli aktivt engagerad i en arbetsgrupp!

Har du kompetens inom exempelvis media- och kommunikation, IT, design eller insamlingsverksamhet? Eller är du kanske redo att lära dig och har en del tid över? Hör gärna av dig till oss via mail så kan du bidra med vad som passar dig!

Läs mer om hur du kan engagera dig!

Taggar

Klimat & miljö Mänskliga rättigheter
Annons