Forskaren: Så märks klimatförändringarna i Sverige redan nu

Foto: Geranimo/Unsplash
Världen

Klimatet i Sverige har redan förändrats på grund av att vi människor har släppt ut för mycket växthusgaser. Extremväder, som det vi har upplevt i sommar, kommer bara bli vanligare – och vi är inte förberedda.

Det här berättar Gustav Strandberg, klimatolog på SMHI. Han förklarar att klimatförändringarna är ett globalt problem och att vi i Sverige inte kommer undan varken de direkta eller indirekta effekterna.

Gustav Strandberg, klimatolog på SMHI.

Hej Gustav! Vem är du?

Jag är klimatforskare på SMHI. Jag och mitt team är den del av SMHI:s forskningsavdelning som håller på med klimatmodellering och klimatscenarier. Jag jobbar med information till allmänheten och scenarier till andra myndigheter och aktörer i samhället.

Märks klimatförändringarnas effekter i Sverige redan nu?

Ja! Inom klimatologi tittar man på 30-årsperioder för att inte råka välja ett år som inte är representativt. Om vi jämför perioden 1991–2020 med 1961–1990 så kan vi se att Sverige har blivit 1–2 grader varmare. Dessutom har nederbörden ökat med 5–10 % eftersom en varmare atmosfär kan hålla mer vatten.

Snösäsongens längd har minskat med så mycket som upp till en månad.

Det här är ganska mycket, särskilt om man tänker på att det bara har hänt de senaste 30 åren. Snösäsongens längd har till exempel minskat med så mycket som upp till en månad i jämförelse med 30 år tillbaka i tiden.

Beror sommarens extremväder också på det varmare klimatet?

Chansen för både värmeböljor och skyfall ökar i ett varmare klimat även om enskilda meteorologiska händelser som stormen Hans inte går att koppla direkt till klimatförändringarna.

Det är dessutom tydligt att samma högtryck för 30 år sedan inte hade gett oss lika varmt väder och där finns en koppling till klimatförändringarna. Högtrycket uppstår ändå, men hur extremt vädret blir och vilka effekter det får påverkas av klimatet.

Är vi i Sverige beredda på att hantera det här?

I Sverige finns en medvetenhet om att det här är en viktig fråga och vi är ett rikt samhälle som har resurser att städa upp efter väderhändelser. Men det finns mycket kvar att göra.

Om vi knappt klarar av dagens klimat är vi inte förberedda på framtidens klimat.

Det räcker med att gå ut på stan efter ett skyfall för att se att det finns många platser där vattnet inte rinner undan tillräckligt snabbt. Och exempelvis hade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, redan pekat ut Åre som känsligt för ras och skred. Ändå var man inte förberedd på sommarens väder och mycket förstördes.

Så man får nog säga att vi inte är förberedda och om vi knappt klarar av dagens klimat är vi inte förberedda på framtidens klimat.

Borde vi jobba mer med klimatanpassning i Sverige?

Klimatanpassning kostar pengar och tar tid. Att bygga en översvämningsvall är inget man gör i en handvändning. Men sedan är frågan om det är något vi prioriterar eller inte. Tycker man att det är viktigare att exploatera en markyta eller att viga den åt en klimatanpassningsåtgärd? För vissa är svaret inte självklart.

Jag tycker att man borde jobba mer med klimatanpassning. Om man tar jordbruket som exempel handlar det inte bara om att hantera torka och översvämningar utan också om vilka grödor man kan odla. Det kan vara ett långt arbete att förädla fram något som passar i Sverige när det blir varmare.

Svalbard, Norge. UN Photo/Mark Garten.

Påverkas vi av klimatförändringens effekter i resten av världen?

Precis som klimatet är globalt så är effekterna av klimatförändringarna också globala. Man kan höra en del debattörer som medvetet anlägger ett regionalt perspektiv och säger att vi Sverige klarar oss för att vi har pengar och ett klimat som tål att bli varmare. Men då missar man att vi är så beroende av omvärlden.

Det är inte mycket mat som vi är självförsörjande på, exempelvis. Nu tänker vi att om vi inte har något här så tar vi det någon annanstans ifrån. Därför är vi beroende av resten av världen och klimathändelser i andra delar av världen blir viktiga för oss.

Och den globaliserade lösningen kanske inte är tillgänglig på samma sätt i framtiden. Nu har vi haft höga livsmedelspriser, bland annat på grund av kriget i Ukraina, och man kan inte veta hur det politiska läget kommer se ut framöver.

Hur ser framtiden ut?

Klimatförändringarna drivs av mänskliga utsläpp av växthusgaser och så länge det finns utsläpp kommer klimatförändringarna fortsätta.

Alla tecken tyder på att det här är ett problem som bara kommer att växa.

Att minska våra utsläpp begränsar bara klimatförändringarna, det stoppar dem inte. Det är det bara nollutsläpp som gör. Så vi kommer få förbereda oss på vidare klimatförändringar och det finns väldigt lite som talar för att vi kommer minska våra utsläpp drastiskt inom de närmaste åren. Alla tecken tyder på att det här är ett problem som bara kommer att växa.

Taggar

Klimat & miljö