nyhet av Afrikagrupperna

Småbönder för agroekologi

Ungefär 30 mil norr om Kapstaden, Sydafrika, ligger Vanrhynsdorp, ett litet samhälle med drygt 6000 invånare. Här möttes småbrukare från olika platser runt om i Västra Kapprovinsen där för att diskutera agroekologi - hållbart jordbruk utan kemikalier och utan icke-förnybar energi.

Organisatören Surplus People Project, en partnerorganisation till Afrikagrupperna, uppmuntrar småbrukare att starta agroekologiska arbetsgrupper, som ett sätt att sprida information om hur hållbart jordbruk kan genomföras. Genom dessa grupper kan småbrukare mötas och dela med sig av kunskap, utbyta erfarenheter och därmed utveckla sitt jordbruk.

Personer med erfarenhet från en viss typ av jordbruk kan dela sina specifika kunskaper med andra, och deltagarna har möjlighet att starta studiecirklar där gruppen själv kan bestämma vad inriktningen ska vara.

Under mötet i Vanrhynsdorp diskuteras vilka tillgångar som finns bland deltagarna, vilka svårigheter som finns för att bedriva ekologiskt hållbart jordbruk, samt vilket stöd som behövs från Surplus People Project för verksamheten.

Många nämner vattentillgången som ett stort problem. Det är torrt i området, men samtidigt använder stora kommersiella jordbruk mycket av de vattenresurserna som finns. Det behövs investeringar i infrastruktur för att småbrukare ska kunna få tillgång till vattnet, och därmed är det alltså en fråga om att trycka på regeringen och kommuner, vilket är en del av Surplus People Projects kamp.

Jacob Inganäs
tidigare praktikant på Surplus People Project

Taggar

Försörjning Klimat & miljö