5 seriealbum du borde läsa i vinter

Livsstil

Globalportalen listar roliga, smarta och känslostarka seriealbum som också ger dig koll på världen!

Har du tips på fler seriealbum som borde stå med? Hör av dig!

Taggar

Demokrati Forsorjning Global-ekonomi Jamstalldhet Manskliga-rattigheter
Annons