Så stöttar du världens arbetare

Foto: Unsplash
Volontär & Aktivism

Osäkra anställningsvillkor, hot och våld och ett krympande demokratiskt utrymme. Situationen för arbetare världen över har blivit allt sämre.

Mer än 50% av alla som jobbar i världen har osäkra anställningar. De har ofta dålig lön och liten möjlighet till försäkring eller utbildning. Många som arbetar i låg- och medelinkomstländer tvingas arbeta under slavliknande förhållanden och inte sällan måste barn vara med och försörja familjen i stället för att gå i skolan.

Den internationella fackliga samorganisationen ITUC släpper varje år ett index som mäter hur fackliga rättigheter respekteras runt om i världen. Här är några siffror från 2023:

  • Rätten att strejka är begränsad i 87% av länderna
  • Arbetares organisering hindras i 77% av länderna.
  • Våldet mot fackliga ledare ökar.
  • Fackföreningsmedlemmar och arbetare mördades i åtta länder: Brasilien, Colombia, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Guatemala, Peru och Sierra Leone.

I Sverige utnyttjas människor med utländsk bakgrund av företag inom en mängd olika branscher. I en rapport från 2020 slår Riksrevisionen fast att arbetskraftsexploatering är ett stort och växande problem. Bygg, skönhet och vård och omsorg är tre exempel på branscher där det förekommer.

Så kan du stå upp för världens arbetare

  • Stötta organisationer som jobbar för arbetares rättigheter

För många arbetare runt om i världen kan varje dag vara en fråga om liv och död. Bli medlem i en organisation som jobbar för deras rättigheter, eller stötta en organisation ekonomiskt.

Genom biståndsorganisationen Olof Palmes Internationella Center får till exempel människor stöd i att kunna organisera sig fackligt. Även i länder där fackliga organisationer motarbetas eller är förbjudna.

Fair Action är en ideell förening som granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att skärpa sig. 

Skriv under namninsamlingen

  • Använd din makt som konsument

Varje dag handlar vi varor som producerats i länder med utbredd fattigdom, och inte sällan under svåra förhållanden. Genom att välja Fairtrade-märkta produkter kan du bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de människor som odlar och producerar de råvaror som vi konsumerar.

  • Håll dig uppdaterad

Läs om hur arbetsförhållanden ser ut för människor i andra delar av världen. Prata med dina kompisar om vilka utmaningar som finns. Gå på samtal och seminarier som handlar om aktuella globala teman. I kalendern på vår webb hittar du flera tips på kommande event!

  • Gå med i facket

När du är med i ett fackförbund får du chans att påverka dina arbetsvillkor. Du får också hjälp med juridiska frågor och tillgång till olika förmåner. Genom att vara med i facket stärker du också den fackliga rörelsen i Sverige och ger därmed arbetare mer makt på arbetsmarknaden.

Ditt ställningstagande gynnar alltså både dig och andra i din närhet!

  • Stå upp för biståndet

Union to Union är LO, TCO och Sacos gemensamma organisation för det fackliga utvecklingssamarbetet. De arbetar för bra och säkra jobb och för att stärka fackförbund i världen, och får svenska biståndspengar för att kunna göra just det

Många vill minska biståndet. Men vi måste skydda arbetares rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Här spelar svenskt bistånd en viktig roll.

Taggar

Försörjning Global ekonomi Mänskliga rättigheter
Annons