nyhet av Amnesty International

Peru: Urfolk utsätts för farliga gifter utan att få tillgång till sjukvård

13 september 2017 var det tio år sedan deklarationen om urfolks rättigheter antogs av FN. En ny rapport från Amnesty International visar hur den peruanska regeringen försummar hälsan hos hundratals människor från urfolkssamhällen. Deras enda källa till vatten är förorenat av giftiga metaller och är skadligt för hälsan. Samtidigt saknar de fullvärdig sjukvård.

Rapporten A Toxic State avslöjar hur den peruanska staten har misslyckats med att tillgodose fullvärdig sjukvård till urfolkssamhällen i Cuninico och Espinar, som tillhör den peruanska Amazonas respektive Anderna. 

- I decennier har urfolk i Peru behandlats som andra klassens medborgare. Faktum är att den peruanska staten inte vidtar några åtgärder, trots de bevis som finns för att hundratals människor i urfolkssamhällen blivit utsatta för giftiga metaller. Det är inte bara grymt utan även en kränkning av deras rätt till hälsa, säger Salil Shetty, generalsekreterare Amnesty International.

Urfolk i Cuninico berättade 2014 för Amnesty att vattnet och fiskarna, som samhället är beroende av, började smaka konstigt. Kvinnor som intervjuats av Amnesty berättar att de har upplevt magsmärtor, en svidande känsla när de kissar, allergier, hudutslag och att de även drabbats av missfall. De berättar också att att barn har upplevt liknande symtom, vilket har lett till koncentrationssvårigheter i skolan.

En studie som togs fram av DIRESA (Perus regionala hälsomyndighet) avslöjade 2014 att nivåerna av aluminium och kolväte som uppmätts i vattnet i Cuninico översteg de tillåtna nivåerna för mänsklig konsumtion. Resultaten från en annan analys av vattnet från 2017 har ännu inte offentliggjorts.

En studie från 2016 som togs fram av hälsodepartementet i Peru avslöjade att mer än halva befolkningen i urfolkssamhällen hade avvikande nivåer av kvicksilver i sitt blod. Enligt World Health Organization, WHO, kan en ökad exponering av kvicksilver leda till hälsoproblem och permanenta skador vid fosterutveckling.

Carmen Catalina Chambi Surco berättar för Amnesty International att fyra av hennes sex barn är sjuka. Den ena föddes med ett inflammerat öra och en annan fick en cysta borttagen från ena lungan. Carmen själv lider av kronisk smärta i lungorna, förlorad hörsel i ena örat och har opererats för gallsten.

Trots det faktum att regeringen förklarat att det som pågår i området handlar om en folkhälsosituation har inga konkreta åtgärder tagits för att förse samhällena med fullvärdig sjukvård. Inga åtgärder har heller tagits för att ta itu med vattenföroreningen eller för att undersöka källan till föroreningen. Människorna bosatta i områdena tvingas att dricka det förorenade vattnet från floden när regnvattnet är otillräckligt.

Cuninicos närmaste vårdcentral ligger är en och en halvtimme bort med motorbåt och har inte de specialister som behövs för att tillmötesgå de behov som finns hos ett samhälle som utsätts för giftiga metaller. I Espinarprovinserna är situationen lika oroväckande. De boende där har blivit utsatta för giftiga metaller och deras enda vattenkälla är förorenad. Den peruanska staten har även där totalt misslyckats med att skydda urfolken i samhällena i Espinar och garantera dem rätten till hälsa.

En studie från 2010 som togs fram av National Centre for Occupational Health and Environmental Protection for Health drog slutsatsen att nästan alla som blivit testade hade spår av bly, kadmium, kvicksilver eller arsenik i deras blod. Långvarig exponering av dessa giftiga metaller anses vara en orsak till kroniska hälsoproblem som bland annat innefattar minnesförlust, infertilitet, synnedsättning, diabetes, leverskador, njursvikt och cancer.

- Myndigheterna måste se till att människor i Cuninico och Espinar har tillgång till rent vatten och att orsakerna till föroreningarna åtgärdas, säger Salil Shetty.

Taggar

Mänskliga rättigheter Hälsa