Volontär & Aktivism av Naturskyddsföreningen

Palmolja i biodiesel – ingen hållbar väg ut ur fossilberoendet

I februari har vi ett unikt tillfälle att få bort palmoljan ur våra tankar i hela EU. EU-kommissionen och den svenska kommisionären Cecilia Malmström står inför ett avgörande beslut.

EU-kommissionen har ett unikt tillfälle att klassa palmolja som en högriskgröda avseende klimatpåverkan och inte låta palmoljan få EU-stöd som klimatvänligare än fossilt bränsle.  

Skriv under namninsamlingen här!

Palmolja är en eftertraktad ingrediens i kakor, schampo, chokladkonfekt, bröd, pizza, godis och ljus. Det är inte lika känt att 51 procent av den palmolja som EU importerar används till biodiesel för fordonstrafik. Det innebär att EU-förare är de största konsumenterna av palmolja idag, större än livsmedels- och kosmetikaindustrin. 

Orsaken till det här skiftet är att EU har som målsättning att minska användningen av fossila bränslen och i det omställningsarbetet har palmolja använts. Men EU-parlamentet har nyligen röstat för att sluta gynna palmolja i biodiesel som ett ”grönt bränsle”.

Det är alltså inget förbud mot palmolja parlamentet röstat för. Men genom att ta ett helhetsperspektiv på produktionen, uppfyller inte palmoljan de hållbarhetskrav EU ställer på det som ska ersätta fossila bränslen. Den överenskomna lagen kräver att “högriskbiobränslen” som palmolja ska fasas ut. Frågan ligger nu hos EU-kommissionen och vår svenska kommissionär Cecilia Malmström. Uppmana EU-kommissionen att agera!

Tveksam klimatnytta 

EU:s förnybarhetsdirektiv (Renewable Energy Directive; RED) antogs 2009 med avsikt att öka användningen av förnybart bränsle i Europa, inklusive transportsektorn, där målet på 10 procent förnybart var satt till 2020. Det har lett till en stor ökning i användning av olika grödor i biodiesel. Palmolja, som är en billig och intensivt marknadsförd råvara för biodiesel står för stora delar av ökningen. 

Samtidigt som en nödvändig omställning till fossilfritt inletts har flera frågor kring palmoljans verkliga klimatnytta rests. Palmolja kan vara starkt kopplat till avskogning och förlust av biologisk mångfald, vilket i sin tur leder till utsläpp av växthusgaser. Forskning visar att palmolja kan ha så mycket som 3 gånger så stor klimatpåverkan som fossila bränslen. 

2015 tog EU ett initiativ för att adressera att vissa biogrödor kan ha större negativ klimatpåverkan än de bränslen de ska ersätta. I arbetet med att reformera Förnybartdirektivet (REDII) har EU-parlamentet röstat för att stödet till palmolja ska fasas ut helt, genom att inte tillåta palmoljebaserad biodiesel inom ramen för EU:s förnybarhetsdirektiv. Samtidigt mobiliserar produktionsländerna Malaysia och Indonesien för att förmå EU att stödja palmolja i drivmedel då man anser att produktionen sker under sådana former att det inte orsakar en negativ klimatpåverkan.

Produktionen kan bidra till avskogning

Palmoljan som används för biodiesel är certifierad för att klara de hållbarhetskrav som ställs på bränsle. Men det har varit stora problem med implementeringen av certifieringen vilket innebär att man inte kan garantera att palmoljan är så ansvarsfullt producerad som den ska vara. Det finns risk för att produktionen bidragit till avskogning, vilket är alarmerande då syftet med att använda biodiesel är att minska vår klimatpåverkan. 

Förutom de miljömässiga aspekterna brottas palmoljesektorn med allvarliga och i vissa fall systematiserade brott mot mänskliga rättigheter och oacceptabla arbetsförhållanden. Något som inte certifieringen lyckats få bukt med. 

När användningen av palmolja i livsmedel ökade togs initiativ för att certifiera palmoljan. Dit bör de certifierade volymerna gå, inte till nya användningsområden som bränsle.

Agera

Ingen palmolja i min tank!

EU-kommissionen har just nu ett unikt tillfälle att fasa ut palmolja från drivmedel i hela EU. Uppmana kommissionen att agera!

Skriv under nu

Taggar

Klimat & miljö Mänskliga rättigheter
Annons