Upprop av Naturskyddsföreningen

Skriv till din politiker och kräv en tuffare klimatpolitik

Klimatförändringarna toppar listan över vad som oroar människor mest i Sverige. Samtidigt visar forskning att vi inte lyssnar på larmrapporterna. Nu är det dags att se sanningen i vitögat, trots att den kan verka skräckinjagande. Om vi ska kunna vända utvecklingen krävs en ökad medvetenhet och en klimatklok politik. För när ska vi rädda livet på jorden om inte nu?

Ställ krav på din politiker!

Skriv till din politiker! Hjälp oss pusha på politikerna för en tuffare klimatpolitik. Ju fler vi är som kräver förändring desto större skillnad kan vi uppnå.

Klimatförändringarna är inte en fråga som bara spelar roll för våra barn och barnbarn. Tvärtom - den globala uppvärmnigen pågår för fullt redan nu. Om uppvärmningen inte begränsas så kommer följderna bli enorma. Extremväder kommer bli allt vanligare, naturområden och arter kommer att hotas och många miljoner människor kommer tvingas fly från sina hem.

Än så länge går uppvärmningen att stoppa. Men det krävs att vi agerar nu!

Naturskyddsföreningen vill se en tuffare klimatpolitik och politiker som gör allt för att uppfylla det Sverige lovat i Parisavtalet. Att begränsa uppvärmningen till under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grads uppvärmning är faktiskt det minsta vi kan göra. Men just nu är vi på väg mot en värld som är betydligt varmare än så. Skriv direkt till politikerna och uppmana dem att tänka om. Ju fler vi är som kräver tuffare klimatpolitik, desto större skillnad kan vi göra.

Hur funkar det?

Denna brevskrivningskampanj drivs av Naturskyddsföreningen via siten Signby.me och vi ger dig möjlighet att skicka personliga mail till de politiker du väljer. Vi ger dig färdiga argument att utgå från. Du väljer själv inledning, argument och avslut. I sista steget kan du själv justera brevet så det blir exakt som du vill. Målet är att många politiker ska få brev i lagom mängd (utan att bli spammade) under en längre period. Så du är varmt välkommen tillbaka flera gånger.

Skriv ett personligt brev här!

Annons