av Naturskyddsföreningen

Operation: Rädda Bina

Så kan du rädda bin och andra pollinatörer!
Volontär & Aktivism

Alla kan vara med och rädda bina. Gör en aktivitet idag! 

Vad kan jag göra?

  • Du kan bygga vildbihotell
  • Så bivänliga blomrabatter
  • Anordna en plantloppis 
  • Göra en del av gräsmattan till äng
  • Bidra till biologisk mångfald och forskning
  • Skriv under Naturskyddsföreningens namnlista "Stoppa gifterna!"

Varför Operation: Rädda Bina?

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinatörer.

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem.

Som tur är finns det lösningar.

Du kan göra många enkla räddningsinsatser för bina. Som att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. Att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser. När vi är många som tar ställning för bina ökar vi trycket på politiker och företag att göra mer för att bidra till en bivänlig värld.

Din räddningsinsats bidrar till viktig forskning.

Genom att rapportera in räddningsinsatser för bina bidrar du också med kunskap till forskningen om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Vi skickar en fröpåse med ängsfröer till alla som rapporterar in en räddningsinsats — så långt lagret räcker.
Tillsammans kan vi rädda bina!

Fyra krav till politikerna för att rädda bina

Vi kan som individer göra många viktiga räddningsinsatser för bin och andra pollinatörer. Men det räcker inte för att vända utvecklingen. Politiska beslut spelar en avgörande roll för att bin, fjärilar och andra insekter ska kunna överleva.

  • Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete

Det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det oekologiska. Det beror bland annat på att det ekologiska jordbruket skapar mer blommor och mångfald i landskapet, att giftiga bekämpningsmedel och konstgödsel är förbjudna och att betande djur gynnar artrikedomen. Vi uppmanar därför politikerna att öka det statliga stödet till ekologiskt jordbruk och gynna naturbete.

  • Förbjud bekämpningsmedel som skadar bin

Användningen av giftiga bekämpningsmedel är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter i världen. Vilda bin är i många fall ännu känsligare för gifter än honungsbin. Därför kräver vi ett stopp för giftiga bekämpningsmedel som skadar bin och andra pollinatörer.

  • Gör bortglömda grönytor till blommande marker

Bristen på vilda blommor är en av de största orsakerna till varför bin och andra pollinerande insekter minskar. Vägkanter och kraftledningsgator, som upptar en stor del av Sveriges yta, har en stor potential att bli blommande marker. Det svenska vägnätet innehåller över 20 000 mil vägar. Trafikverket och Svenska kraftnät som förvaltar dessa ytor bör ges uppdrag av regeringen att gynna bin och andra pollinatörer genom att sköta dessa ytor som ängar.

  • Anta en aktionsplan för att bina i varje kommun

Kommuner bör anta aktionsplaner för att gynna bin och andra pollinatörer. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att förvandlas till blommande marker. Aktionsplanen bör också sätta stopp för användning av kemiska bekämpningsmedel – samtidigt som ekologisk mat och naturbete gynnas i den offentliga upphandlingen. Medborgare kan sätta press på sin kommun genom att skriva ett medborgarförslag om att ta fram en aktionsplan för bina!

Taggar

Klimat & miljö
Annons