av Naturskyddsföreningen

FN-rapport: Krisen för biologisk mångfald hot mot mänskligheten

Världen

Idag presenterades den nya rapporten från IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, som bekräftar att vi befinner oss i en ny massutrotning av arter. Trenden i Sverige följer samma mönster som globalt.

Rapporten är den mest omfattande studien av livet på jorden som någonsin genomförts. Mänskligheten har misskött planeten och förstört dess förmåga att förnya de resurser vi är beroende av för vår överlevnad, som frisk luft, drickbart vatten och produktiv mark.
 

Forskarna slår fast att utrotningen av växt- och djurarter sker i en snabbare takt än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Om vi inte löser situationen riskerar upp till en miljon arter att försvinna – många redan inom det närmaste årtiondet.
 

– Rapporten visar att läget är akut. Förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids stora ödesfrågor. Politiker och andra makthavare måste agera nu för att vända trenden, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
 

– Naturskyddsföreningen har envist kämpat för att skydda djur och natur i över hundra år. Vi vägrar att se på medan förutsättningen för liv på vår planet försämras för varje år.
 

Trenden i Sverige följer samma mönster visar den nationella rapport, gjord av Naturvårdsverket, som överlämnades till EU-kommissionen i förra veckan. Den visar att endast 20 procent av naturtyperna och 40 procent av de rapporterade växt- och djurarterna mår bra.
 

– Sverige måste öka sin satsning på skydd och skötsel av naturen för att gynna biologisk mångfald och driva på för en ambitiös position i dessa frågor inom EU. Att stärka och bevara den biologiska mångfalden kan inte längre ses som ett särintresse – det är en viktig förutsättning för framtida liv på jorden, säger Karin Lexén.
 

Nu pågår förberedelserna inför FN:s konferens om biologisk mångfald i Kina 2020 då en ny global handlingsplan för biologisk mångfald ska tas fram.
 

Läs rapporten här.
 

Presskontakt:
Lisa Persson
Presskommunikatör
070-916 41 79
lisa.persson@naturskyddsforeningen.se

Taggar

Klimat & miljö
Annons