Världen av Amnesty International

Också människa

Vi har granskat situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige, och vår rapport visar på omfattande kränkningar. Utsatta EU-medborgare saknar tak över huvudet, tillgång till sjukvård, vatten och sanitet och blir bortkörda av polisen. Därför startar vi nu kampanjen “Också människa”. Vi kräver att svenska myndigheter lever upp till sina rättsliga åtaganden och garanterar att mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid.

Kampanjen Också människa bygger på Amnestys rapport Sweden: A Cold Welcome. Human rights of Roma and other “vulnerable EU citizens” at risk. Rapporten riktar ett antal krav till den svenska regeringen, till kommuner och landsting och till den svenska polisen. I korthet:

  • Alla människor ska ha tillgång till boende och ingen ska tvingas sova utomhus. Det är rättigheter som omfattar alla människor. De är inte kopplade till medborgarskap eller uppehållsrätt. Vårt krav är att det ska finnas långtidshärbärgen i alla kommuner. Det är en realistisk åtgärd som inte tar orimliga resurser i anspråk. Det ska också finnas socialt stöd kopplat till dessa boenden så att människor kan få hjälp att komma in i det svenska samhället och hitta försörjning.
  • Alla människor ska ha enkel tillgång till vatten och sanitet, även om de inte har ett ordnat boende. Det ska finnas vattenkranar och mobila toaletter överallt där människor sover, exempelvis i tillfälliga bosättningar. Detta som provisorisk åtgärd i avvaktan på en mer långsiktig och hållbar lösning.
  • Utsatta EU-medborgare ska ha tillgång till subventionerad sjukvård, åtminstone på samma villkor som de som brukar kallas papperslösa. Den rätten ska tydligt förmedlas till all vårdpersonal, och även göras tillgänglig för gruppen.
  • Polisen i Stockholm ska omedelbart sluta köra bort personer som tigger om de inte faktiskt stört ordningen. Att tigga är inte olagligt och kräver inget tillstånd. Att ingripa mot personer som inte utgör en reell ordningsstörning är inte att upprätthålla lag och ordning - det är trakasserier. Sveriges rikspolischef bör tydligt uttala att ingripande mot människor som inte stör eller bryter mot lagen är oacceptabelt, och att polisen ska skydda, inte trakassera, utsatta människor. Skriv under vår aktion här!

Möt människorna 

Möt Zinica, Aurel, Isabela, Florin och Mariana i deras vardag. Se hur deras liv och dagar ser ut - och hör mer om deras drömmar och vad pengarna de tjänar går till.

Isabela och Florin

Isabela och Florin är 25 respektive 30 år. De kommer från Grădinari i Rumänien och tillbringar långa perioder i Malmö.

Zinica

Zinica är 28 år. Hon kommer från Iași i Rumänien och tillbringar långa perioder i Stockholm.

Aurel

Aurel är 49 år gammal. Han kommer från Pitești i Rumänien och tillbringar långa perioder i Stockholm.

Mariana

Mariana är 36 år och kommer från Bacău i Rumänien, men bor nu i Umeå.

Taggar

Flykt & migration Försörjning Mänskliga rättigheter
Annons