Nyhet av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Unga saknar fortfarande röst i FN

Krönikör Frida Lind är positivt överraskad över att ungas röster hörs mer, men anser att unga fortfarande saknar verkligt inflytande i FN. Foto: Frida Lind

Halva världens befolkning består av unga människor under 30 år. Det är vitkigt att unga blir mer inkluderade i FN-systemet och i de processer som rör vår framtid. 

Uppföljningen av de globala utvecklingsmålen. Undertecknandet av Parisavtalet. Sverige invalt i Säkerhetsrådet. Detta var några av höjdpunkterna från min händelserika praktik på Sveriges representation vid FN:s högkvarter i New York. En plats där världsledare, diplomater, eldsjälar och kändisar samlas för att tillsammans arbeta för fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. En karriärdröm som gick i uppfyllelse.

Jag deltog flera gånger på möten och konferenser som handlade om unga och utvecklingsfrågor, och jag måste säga att jag blev positivt överraskad över att se att ungas röster börjar bli mer och mer inkluderade i FN-systemet. Som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon poängterade vid dessa möten:

– Unga är mer än offer för fattigdom och ekonomisk nedgång. De kan vara aktörer som gör skillnad. Unga människor är dagens ledare.

Unga är viktiga aktörer för att uppnå de globala utvecklingsmålen. En del initiativ har tagits i FN de senaste åren som syftar till att inkludera unga. Sedan 2013 finns det till exempel ett ungdomssändebud, Ahmad Alhendawi, som har i uppgift att lyfta ungas behov och rättigheter samt ge råd till FN:s generalsekreterare gällande ungdomsfrågor.

På vissa FN-möten fanns det även unga talare på plats, och de höll alltid inspirerande tal eller berättade starka historier om sin kamp för mänskliga rättigheter. Jag minns särskilt en ung kvinna som hade fått hela sin kropp bränd av syra. Hon stod framför oss i generalförsamlingen med rak rygg och berättade om sin kamp för att överleva attacken, och om hur hon sedan hade hittat styrkan att fortsätta arbeta för kvinnors rättigheter. En ung hjältinna.

Men trots att FN har börjat bjuda in unga talare till en del möten och FN:s generalsekreterare säger att ungas röst är viktig, så är det en lång väg kvar att gå innan unga är välrepresenterade i FN-systemet. På FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i juli deltog endast 6 ungdomsdelegater från 6 av FN:s 193 medlemsländer. Detta måste ändras.

Och på många FN-möten närvarar inga ungdomsdelegater. De unga som finns på plats är främst praktikanter som representerar ett land eller en organisation och endast har i uppgift att rapportera om vad som sägs på mötet till sin arbetsgrupp. De har ingen röst. Alla har inte heller möjlighet att göra praktik på FN:s högkvarter. Sällan får praktikanten någon ekonomisk ersättning, vilket leder till att endast de personer som själva har råd att finansiera sin praktik, kan söka.

Idag består halva världens befolkning av unga människor under 30 år. Vi unga spelar en avgörande roll för att nå hållbar utveckling. Fler positiva steg bör tas för att på allvar inkludera oss i de processer som rör vår framtid. Vi är dagens ledare.

Frida Lind
FUF-korrespondent

Taggar

Bistånd & utveckling