Nyhet av Amnesty International

Tanzania: Förtrycket breder ut sig

Foto: Victor Nzula/Amnesty International

Sedan 2015 har Tanzanias angrepp på media, människorättsförsvarare och oppositionspartier intensifierats. Det konstaterar Amnesty International och Human Rights Watch i två separata rapporter som organisationerna släppte tillsammans vid en presskonferens i Nairobi den 28 oktober.

Bägge rapporterna visar att presidenten John Magufulis regering har antagit eller använt sig av en rad repressiva lagar som hämmar oberoende journalistik och allvarligt begränsar möjligheten för den politiska oppositionen och icke-statliga organisationer att verka.

—När president Magufuli nästa månad har suttit fyra år på sin post måste han noga fundera över hur hans regering brutalt har rivit ramarna för landets människorättsarbete. Hans regering måste dra tillbaka alla förtryckande lagar som används mot oliktänkande och omedelbart få ett stopp på människorättskränkningar och övergrepp, säger Roland Ebole, Tanzaniautredare vid Amnesty.

Rapporterna har utförts separat, men kommit fram till liknande resultat.

HRW har intervjuat 80 journalister, bloggare, advokater, representanter från ideella organisationer (NGO:s/icke statliga organisationer) och medlemmar från olika politiska partier. Amnesty International har intervjuat 68 regeringsföreträdare, representanter från både NGO:s och mellanstatliga organisationer, advokater, akademiker, religiösa ledare och diplomater. Amnesty har också granskat domar, nationell lagstiftning, regeringsmeddelanden samt order som getts från regeringen.

Organisationerna fann att presidenten och seniora regeringsföreträdare ofta uttalade sig negativt om mänskliga rättigheter. Uttalandena åtföljdes ibland av attacker på individer och organisationer. Såväl Human Rights Watch som Amnesty kom också fram till att myndigheterna i Tanzania har underminerat yttrandefriheten och föreningsfriheten genom att upprätthålla nya och och existerande lagar och regler som styr media, ideella organisationer och politiska partier.

Sedan 2015 har regeringen ökat sina ansträngningar när det gäller censur genom att förbjuda minst fem tidningar på grund av att innehållet ansetts kritiskt.

Den så kallade Electronic and Postal Communications (Online Content) Regulations, som antogs under 2018, kräver att den som har en blogg eller en webbsida betalar höga licensavgifter på upp till 2,1 miljoner Tanzania Shillings, vilket motsvarar över 900 amerikanska dollar. Den här lagen gör också att innehållet på internet begränsas och ger också tillåtelse till övervakning av internetcaféer utan juridisk kontroll.

Tanzanias regering kontrollerar också oberoende research och hur allmänheten får tillgång till oberoende statistik. Genom den så kallade 2015 Statistics Act kan regeringen neka landets medborgare att ta del av alternativa källor av oberoende information. Myndigheterna kan helt enkelt kontrollera vem som samlar och sprider statistik och bestämma vad som är sant eller falskt.

— Vi ser en farlig trend av ökat förtryck i Tanzania. Myndigheterna nekar sina medborgare rätten att ta del av information genom att administrera bara sådant som betraktas som “sanning” från staten, säger Roland Ebole.

Amnesty International och Human Rights Watch uppmanar också regeringen i Tanzania att omedelbart och villkorslöst lägga ner alla åtal mot journalister och politiker som lagts fram enbart för att de utövat sin rättighet till yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Hela pressmeddelandet finns att läsa på amnesty.org.

HRWs pressmeddelande finns att läsa på hrw.org.

Taggar

Demokrati Mänskliga rättigheter