Nyhet av Naturskyddsföreningen

Storbank skärper kraven för investeringar i palmoljeindustrin

En av de största finansiärerna inom palmoljeindustrin, storbanken HSBC, skärper sin policy. Nu avslutar de investeringar i palmoljebolag som skövlar regnskog.

En av världens största banker , HSBC, skärper kraven på palmoljebolagen.

Europas största bank HSBC, med ett börsvärde på 165 miljarder US dollar, har skärpt sin investeringspolicy för palmoljesektorn. Det innebär att banken, som är en av de större finansiärerna av palmoljebolag, klipper banden med de bolag som förstör regnskogar och torvmarker.

Miljörörelsen har pressat banken

Beskedet om att HSBC avslutar samarbeten med kontroversiella palmoljebolag kom efter bara några veckor av påtryckningar från bland annat Greenpeace. Hundratusentals människor hade skrivit under namninsamlingar och skickat tusentals mail till vd:n för HSBC.

Greenpeace pekade på HBSC:s roll i lån på 16 341 120 US dollar och 1 996 087 395 US dollar som finansierat de starkt kritiserade palmoljebolagen Bumitama, Goodhope, IOI Corporation, Noble Group, POSCO Daewoo och Salim Group/Indofood Agri Resources.

Nya policyn ska förhindra att HSBC bidrar till skövling

HBSC har sedan tidigare en investeringspolicy för jordbruksprodukter som säger att ingen olaglig verksamhet, som tyvärr ofta förekommer inom palmoljebranschen, ska få finansiering av banken. Exempel på det är anläggning av bränder innan plantering, avverkning i skyddsvärda regnskogsområden, barnarbete och likande som kränker lokalbefolkningens rättigheter.

Den nya policyn innebär bland annat att HSBC anpassar sig till No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) policies som blir allt vanligare i palmoljesektorn. Det innebär bland annat att inga sociala konflikter får förekomma och att ingen avskogning eller utdikning av torvmark får ske i verksamheter som HBSC finansierar.

Dags för svenska banker att följa efter

Den nya policyn gäller för hela palmoljesektorn, så som raffinaderier, producenter, pressningsanläggningar och de företag som handlar med palmolja. Beslutet är en seger för miljön och lokalbefolkningen, men nu är det viktigt att det följs även i verkligenheten och inte bara på pappret. Om denna policy antas av hela banksektorn skulle det kunna ha stor betydelse i att avsluta bankers roll i finansiering av destruktiva palmoljebolag.

– Nu förväntar vi oss att svenska banker följer HSBC:s exempel, säger Maria Rydlund, sakkunnig, tropisk skog på Naturskyddsföreningen.

HSBC:s nya policy kräver att deras kunder:

  • åtar sig att skydda naturskog och torvmarker från 30 juni 2017.
  • identifierar och skyddar skog och torvmarker i nya plantager före man sätter igång med plantageanläggning.
  • tillhandahåller oberoende verifiering av deras NDPE-åtaganden (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) senast 31 december 2018.
Annons