Nyhet av Föreningen för Utvecklingsfrågor

Säkrare sex, säkrare framtid

Evelina Norvell och Linnea Claesdotter.

Vi kliver ur bilen i byn Savelugu i norra Ghana och går mot skolan. Klassrummet är, som så många andra klassrum vi besökt, inrett med träbänkar, fönster utan glas och en svart griffeltavla.

Vi har kommit hit för att genomföra intervjuer med elever i syfte att utvärdera ett sexualupplysningsprogram. Intervjuerna börjar alltid likadant: Evelina sätter på diktafonen, Linnea drar ett skämt och så sätter vi igång.

Vårt arbete handlar om att sprida kunskap och förståelse för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i norra Ghana där tonårsgraviditeter är vanligt förekommande. En av anledningarna till detta är de olika myter som cirkulerar.

Iddris Raham, elev och deltagare i sexualupplysningsprogrammet, trodde till exempel att om en kvinna hoppar efter sex så skyddar det mot graviditet. Idag vet hon att så inte är fallet och att ett av de bästa sätten att skydda sig mot en oönskad graviditet är att använda kondom. En orsak till varför flickor avbryter sin grundutbildning är just oönskade graviditeter. Enligt FN:s barnkonvention är grundutbildning för flickor avgörande för att skapa bättre levnadsvillkor i ett land.

Efter två år av sexualupplysning i skolorna som vår organisation samarbetar med har man tydligt sett hur tonårsgraviditeterna har minskat. Vi ser hur sexualupplysning krossar myter och okunskap kring SRHR-frågor.

Denna förändring innebär till exempel att HIV och Aids inte är stigman och att fler flickor får möjlighet att gå klart sin grundutbildning eftersom mens inte hindrar dem att gå i skolan. Därför är det viktigt att fortsätta jobba med sexualupplysning – något som ofta glöms bort i diskussionen kring utvecklingsfrågor.

Taggar

Hälsa Mänskliga rättigheter