Nyhet av Amnesty International

Kurs: Grundutbildning i asylrätt

Amnestys grundutbildning i asylrätt ger en överblick av den internationella flyktingrätten, den svenska asylprocessen och hur Amnesty arbetar med dessa frågor.

Grundutbildningen om asylrätt och Amnestys åtagande är en förutsättning för att arbeta som flykting- och migrationssamordnare eller förvarsbesökare inom Amnesty.

Utbildningen hålls i regel två gånger per termin och är öppen för alla medlemmar inom Amnesty. Utbildningen tar upp:

  • Flyktingsituationen i världen
  • Den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument
  • Europarådets arbete och arbetet i Europadomstolen
  • EU och det gemensamma europeiska asylsystemet.
  • Den svenska asylprövningen - vad händer när en person söker asyl i Sverige?

Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen.

Utbildningar under 2020

Läs mer och anmäl dig på Amnestys aktivism-sajt

Taggar

Flykt & migration Kurser & utbildningar