Nyhet av ForumCiv

Givarkonferens behövs för Colombia

Flera av Globalportalens medlemsorganisationer uppmanar den svenska regeringen att ta initiativ till en internationell givarkonferens för att stödja fredsbyggandet i Colombia.

Sverige bör ta en ännu mer aktiv roll för fredsbyggandet i Colombia genom att samla internationella aktörer till en gemensam givarkonferens.

Den första tiden efter ett fredsavtal är kritisk. För att inte äventyra det gyllene tillfället till varaktig fred som nu finns i Colombia behövs en bättre och mer konkret övergångsplan och stora resurser.

Det skriver Forum Syd  tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete, Kristna Fredsrörelsen, Fonden för mänskliga rättigheter och PeaceWorks till  utrikesminister Carl Bildt och UD. 

I skrivelsen lyfts förutom en rad förslag på åtgärder också vilken positiva roll Sverige genom ambassaden arbete redan har. Ambassaden har med framgång verkat för att fler  kvinnor får inflytande i fredsprocessen och man har också skapat nätverk som är betydelsefulla i den vidare fredsprocessen.

 

Taggar

Krig & fred Bistånd & utveckling