Nyhet av Amnesty International

Amnestys ABC-kurser

Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty!

Amnesty ABC är vår grundutbildning som primärt riktar sig till nya aktivister i Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet

De som utbildar Amnesty ABC är aktivister som har stor erfarenhet av engagemang inom organisationen och av att utbilda andra. Utbildningen består av tre delar. Den första delen innehåller grundläggande information om Amnesty och de två andra delarna är fördjupningar. Varje del är ca 45 minuter lång. Det går att få utbildning i sin helhet vid ett tillfälle (ca 4 h totalt), men det går också bra att dela upp de tre delarna över flera utbildningstillfällen.

Vi har även del som heter Amnesty E som i Event, där du som aktivist får verktyg i att planera och genomföra evenemang. 

  • Amnesty A: En introduktion

I den första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete.

  • Amnesty B: En organisation i förändring

I den andra delen lär vi oss mer om hur organisationen har utvecklats över tid. Vi fördjupar oss i åtagandet och hur organisationen är uppbyggd.

  • Amnesty C: En aktivistorganisation

Sista delen har fokus på påverkans- och utredningsarbete och vägen till aktivism, vad du själv kan göra och vilka vägar det finns för att påverka!

  • Amnesty E: Eventutbildningen

En fristående kurs som ger dig som aktivist verktyg i hur du planerar och genomför evenemang.

Vill du gå utbildningen?

Läs mer utbildningen och håll ukik på Amnesty ABC-E efter nästa utbildningstillfälle. 

Taggar

Kurser & utbildningar Mänskliga rättigheter