Nya praktikanter med siktet mot framtiden

Plugga

En engagerad och mångsidig grupp studenter påbörjar nu sin praktik på olika organisationer inom bistånd och utveckling. 

Sista veckan i januari reste ett 30-tal praktikanter till Sida Partnership Forum i Härnösand, för att gå en förberedande tredagarskurs inför vårens praktik inom bistånd och utveckling. Studenterna är en del av Föreningen för Utvecklingsfrågors (FUF) praktikprogram, som förmedlar praktikplatser på olika organisationer och myndigheter som arbetar med utvecklingsfrågor. Tanken är att kunna erbjuda unika möjligheter till kompetensutveckling och nätverkande på sidan av själva praktikuppgifterna.

Vistelsen tillsammans med FUF gav praktikanterna en möjlighet att umgås och utbyta erfarenheter sinsemellan, något som uppskattades djupt av deltagarna. Det anordnades även föreläsningar om bistånd, globalt utvecklingsarbete och Sidas verksamhet, samt övningar i praktisk kommunikation med byrån Gullers Grupp.

Vad tyckte du om FUF:s introduktionskurs i Härnösand?
Charles Jeganeh, Praktikant på Afrikaavdelningen, Sida.
- Det var väldigt givande och gav en bra inblick i hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar. En föreläsning som jag tyckte var särskilt intressant rörde rapporten ”The Quality of Government Approach” av Bo Rothstein och Marcus Tannenberg. Där diskuterades frågan om varför vissa länder är mer framgångsrika än andra när det gäller att skapa mänsklig välfärd. Rent generellt tror jag att det kommer att dyka upp stunder under praktiken då kunskaperna från kursen kommer till särskild hjälp!

Läs mer om FUF:s praktikprogram här!

Studenterna kommer att praktisera under en termin, som sedan avslutas i början av juni. Några av praktikplatserna som har förmedlats är på Sida, PeaceWorks och Forum Syd. Förväntningarna inför våren är höga då de flesta praktikanter ser fram emot att skaffa sig nyttiga praktiska färdigheter, förståelse för hur organisationerna arbetar rent konkret och bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Vid avresan med FUF hade några redan betat av sin första praktikvecka på Sida, varpå de berättade lite om sina upplevelser dittills.

Vilka arbetsuppgifter har du på praktiken och vad tycker du om dem?
Rickard Nätjehall, Praktikant på Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd, Sida.
- Som praktikant har jag otroligt breda och intressanta arbetsuppgifter. Bland annat arbetar jag på en översikt av Sveriges utvecklingsstrategier på regions- och landsnivå, nästa spännande utgåva av nyhetsbrevet på antikorruption och är verksam med en rad olika seminarier och arbetsgrupper. Hittills tycker jag om alla uppgifter och det känns skönt att ha sådan stor variation. Med det sagt måste jag nog erkänna att jag har en särskild förkärlek för arbetet kring antikorruption, som är ett extra intressant och spännande område. Praktiken i stort känns väldigt givande och jag lär mig något nytt varje dag, så jag uppskattar verkligen chansen att få vara här.

Vad var det som lockade dig till att praktisera på Sida?
Nina Aldén, Praktikant på Enheten för forskningssamarbeten, partnerskap och innovation, Sida.
- När jag sökte praktiken via FUF skrev jag ett önskemål om att få vara på Sida, delvis för att få förståelse för hur utvecklingssamarbetet fungerar och prova på en sådan anställning. Jag fick först reda på deras verksamhet under ett besök på svenska ambassaden i Tanzania för flera år sedan. Jag var där med 4H – som är ett globalt nätverk av ungdomsorganisationer som arbetar för att engagera unga, så att de kan utnyttja sin fulla potential. När jag upptäckte att Sida fanns och hade personal på plats i landet kändes det som en dröm att få arbeta hos dem. Därför blev jag väldigt glad över att få praktikplatsen. Det kommer att hjälpa mig att bestämma vilken väg jag ska gå i framtiden.

Det är en mångsidig skara av studenter med olika teoretiska bakgrunder som tar sig an FUF:s praktikprogram – här finns alltifrån socionomer och kommunikatörer, till nationalekonomer och statsvetare. Tillsammans utgör de en kraft att räkna med i det framtida utvecklingssamarbetet.

Taggar

Bistånd & utveckling